ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب قناد یا شیرینی فروش

تعبیر خواب قناد یا شیرینی فروش

تعبیر خواب قناد (شیرینی فروش)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعبیر قناد در خواب انسانی است دروغگو و متظاهر که سخنان فریبنده و مداهنه آمیز میگوید.
  • قناد اگر در خواب دیده شود و محور خواب باشد، انسانی است که شیرین حرف می زند؛ سخنان دلنشین می گوید، لیکن خودش نیز به آنچه که می گوید معتقد نیست. گفته های خودش را هم باور ندارد.
  • او انسانی است که بدون زیانکاری سودبخش و مفید هم نیست.
خانم “آتیانوس” معبر بزرگ خواب میگفت:
هیچ قنادی را ندیده ام که شیرینی بخورد. این به آن علت نیست که شیرینی ها دلشان را زده، بلکه به این سبب است که می دانند چه پخته اند و چگونه پخته اند.
اما شیرینی ها همه به ظاهر اشتهاانگیز و شوق آور می باشد و فقط قناد می داند درون آنها چیست و از چه موادی درست شده که خودش نمی خورد.

تعبیر دیدن خودتان به شکل قناد در خواب

اگر در خواب ببیند خودتان قناد شده اید و شیرینی میفروشید، در آینده دروغ خواهید گفت. یا دروغ می گویید، تظاهر میکنید و اطرافیانتان را با سخنان فریبنده و توخالی و پوچ خوشدل و سرگرم نگه می دارید.

موسسه ای فریبکار با خواب شیرینی فروشی

اگر در خواب ببینید وارد یک شیرینی فروشی بزرگ شده اید که فروشندگان زیادی آنجا هستند، نشان آن است که با موسسه ای فریبکار و دغلباز کار خواهید کرد.
  • این خواب برای زن و مرد یکی است و تعبیر واحد دارد.

تعبیر خواب شیرینی خریدن

اگر در خواب ببینید از قنادی شیرینی می خرید، فریفته چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید، پی می برید.
  • متاعی که قناد به شما می دهد، لذت زودگذر است که ندامت و پشیمانی می آورد.
  • چنانچه در خواب ببینید با چند جعبه شیرینی از مغازه قنادی خارج می شوید، کارهای متعدد عبث و بیهوده میکنید.

شیرینی از آرد و شکر و روغن ساخته می شود، لذا در خواب دیدن آن بد و زشت نیست؛ ولی قناد که فروشنده شیرینی است، دروغگو و فریبکار است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب