ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

15 − 14 =

بستن
بستن

تعبیر خواب قرقاول

تعبیر خواب قرقاول

تعبیر خواب قرقاول

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

قرقاول از مرغ هایی است که دیدنش در خواب نیکو است.

ممکن است قرقاول در خواب ببیند و ندانید چیست و ممکن است مرغی در خواب ببینید که قرقاول نباشد و شما فکر کنید قرقاول است. در صورت اول که قرقاول است و نمی شناسید، همان مرغ مجهول تلقی می گردد؛ زیرا اساس تعبیر بر ادراک شما است، نه آنچه که واقعا مشاهده می کنید و در مورد دوم که مرغ مجهول است و شما قرقاول قیاس می کنید، واقعه قرقاول تعبیر می شود.

تعبیر خواب داشتن قرقاول

اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید، مردم شما را تحسین می کنند.

  • مردم مدح و ثنای شما را می گویند و مورد توجه قرار می گیرید.
  • کاری میکنید که نظرها به جانب شما معطوف می گردد.
  • درباره شما به نیکی حرف می زنند.

اگر در خواب ببینید قرقاولی در خانه دارید که مانند ماکیان راه می رود و دانه می چیند، خوب است.

  • در این حالت خواب شما می گوید میهمانی غریب به خانه شما می آید که مدتی می ماند.

تعبیر خواب تخم و جوجه قرقاول

اگر ببینید قرقاولی در خانه شما تخم نهاده و یا جوجه آورده است، خواب خوبی دیده اید. خواب شما می گوید سود کلانی می برید و منتفع می شوید و این سود را یک بیگانه به شما می رساند.

  • اگر بازرگانی این خواب را ببیند که با کشورهای دیگر معامله می کند، بی تردید از تجارت آینده اش سودی هنگفت می برد.
  • اگر بیماری این خواب را ببیند، خوب است.
  • اگر وامداری ببیند که قرقاول در خانه اش تخم نهاده است و جوجه آورده، وام خود را می پردازد و مالدار می شود.

بهترین وجه قرقاول همین است که تخم خواب بگذارد و جوجه بیاورد.

خبر خوش با خواب قرقاول

اگر ببینید قرقاولی پرواز کنان بر بام خانه شما نشست، به زودی خبری خوش و خوشحال کننده به شما می رسد و بهره مند می شوید.

در این حالت اگر قرقاول جیغ بکشد، اگر صدا کند، خوب نیست. زیرا خبری ناخوش و اندوهبار به شما می رسد.

تعبیر خواب گم کردن قرقاول

اگر ببینید قرقاولی داشته اید که آن را گم کرده اید و یا پرواز کرده و از خانه شما رفته، زیان می بینید و مالی را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید قرقاولی را گرفتید و در آغوش فشردید، یا قرقاول آمد و در دسترس شما نشست، خوب است.

  • در این صورت و خواب شما می گوید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید و سود می برید و بهره مند می شوید.

کشتن قرقاول در خواب خوب نیست، زیرا نیستی و مرگ و انهدام و ویرانی و خرابی تعبیر می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب