ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × سه =

بستن
بستن

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

قرآن دیدن در خواب از رویاهای مبارک است. خوب است و میمنت و شگون دارد؛ مخصوصا اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید.

  • این حکم کلی در مورد قرآن است.

تعبیر خواب سوره های قرآن

اما معبران درباره اینکه بیننده خواب کدام سوره و کدام آیه را در خواب تلاوت می کند، تعبیرات و تأویلات بسیار مفصل نوشته اند که نقل همه آنها موجب تطویل کلام می شود.

تعبیر  خواب تلاوت قرآن

روی هم رفته دیدن و تلاوت قرآن در خواب خوب است، مگر در یک مورد و آن این است که یک انسان بیسواد و امی که قادر به خواندن قرآن نیست، قرآن تلاوت کند.

توجه بفرمایید که بسیارند کسانی که خواندن قرآن را می دانند، حتی بدون غلط قرآن را تلاوت می کنند و من شخص کسی را دیدم که سواد نداشت و سوره مبارکه «بقره» را از حفظ بود. این نوع اشخاص در زمره بیسوادان قرآن محسوب نمی شوند.

آنها که اصلا نمی توانند بخوانند اگر در خواب ببینند قرآن تلاوت می کنند، خوابی خوب ندیده اید.

معبران در این مورد کلا اتحاد عقیده دارند و میگویند اگر بیسوادی ببیند در خواب افران تلاوت می کند، زمان مرگش فرا رسیده و اجلش نزدیک گردیده است.

تعبیر خواب قرآن از دیدگاه ابن سیرین

“ابن سیرین” از دیگر معبران نیز نقل قول می کند که اگر کسی سواد نداشته باشد و قرآن بخواند، اجلش فرا رسیده است؛ و الله اعلم 

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب