ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فین

تعبیر خواب فین

تعبیر خواب فین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

وقتی بینی انسان مسدود و از ترشحات غدد پر شود، حالت خفقان دست می دهد. نیمی از راه تنفس شخص بسته می شود و انسان باید از راه دهان تنفس کند که خود باعث خشکی لب و زبان و حلقوم می شود و عوارض دیگری پدید می آید.

  • این حالت در خواب به گرفتاری و مشکل و سختی و دشواری زندگی تعبیر می شود.
  • راه مبارزه با این حالت تنگی نفس و خفقان این است که انسان فین کند و ترشحات داخل بینی را بیرون بریزد.
  • فین کردن و بیرون ریختن مایع و ترشحات و کثافات داخل بینی نیز در خواب به رفع مشکل و مبارزه با دشواری ها تعبیر می شود.

تعبیر خواب فین کردن

اگر در خواب ببینید بینی شما گرفته و در آن موقعیت فین بکیند و کثافات از بینی شما خارج شود و راه تنفس گشوده گردد، نشان آن است که مشکلی پیش می آید که بیننده خواب به اندک تلاش و کوشش آن مشکل را رفع می کند و آسوده و راحت می شود.

اگر در خواب ببینید بینی شما گرفته، به طوری که هر چه فین میکنید چیزی از آن خارج نمی شود و راه تنفس گشوده نمی گردد، خوابتان می گوید مشکل باقی می ماند و تلاش و کوشش شما در جهت رفع آن به جایی نمی رسد.

تعبیر خواب فین کردن همراه با خون

اگر در خواب دیدید که فین کردید و با کثافات داخل بین خون بیرون آمد، نشان آن است که مالی از شما هدر می رود و پولی از دستتان می رود که مقدار و اهمیت آن بستگی به مقدار خونی دارد که از بینی تراوش کرده است.

ترس از خون هنگام فین کردن

اگر در خواب سرخی خون را ببینید و نسبت به آن حساسیت داشته باشید و بترسید، مال بیشتری از دست شما می رود و زیان کلی تری میکنید.

  • ولی اگر سرخی خون را نبینید و تشخیص ندهید، حالت عادی است و تعبیر آن فقدان مال است.

خرج مال با تعبیر فین در خواب

اگر در خواب فین بکیند و کثافات آن را به زمین بیفکید، مالی را بی جا خرج میکنید.

  • اگر دست شما به کثافات و ترشحات بینی آلوده شود و آن را به لباس کسی بمالید، آن شخص را از خود می رنجانید و آزده می کنید.
  • اگر به لباس خودتان بمالید، کاری میکنید که مستوجب سرزنش و شماتت می شوید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب