ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فینچ

تعبیر خواب فینچ

تعبیر خواب فینچ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فینچ مرغی است زینتی و آپارتمانی که بومی ایران نیست. این مرغ کوچک اندام که رنگ های متنوع دارد، از کشورهای دیگر به ایران آمده است. این مرغ لااقل در ایران نمی تواند به حالت آزاد و وحشی به زندگی خویش ادامه دهد و اگر او را آزاد کنند، یا به قفس باز می گردد و یا در آزادی می میرد.
معبران سنتی خودمان درباره فینچ چیزی نمی دانسته اند تا بنویسند و آنچه که اروپاییان در اطراف آن نوشته اند، برای ما قابل تطبیق نیست.

تعبیر خواب کلی فینچ

فینچ انسانی است شلوغ، پرتحرک، پرسر و صدا و در عین حال بدبخت و قابل ترحم.
  • از آن نوع انسانها است که حتی با ناسزا و کتک نمی توانید او را از خود برانید.
  • انسانی است که برای بیننده خواب مزاحمت ایجاد می کند.
  • اما وقتی می خواهید تصمیم جدی و شدید درباره اش اتخاذ کنید، دچار ترحم می شوید.
  • دلتان به حالش می سوزد و باز هم او را می پذیرید.

تعبیر فینچ به مسافری غریب

اگر در خواب ببینید یک یا چند فینچ دارید، با انسانهایی از این قبیل روبرو می شوید. در یک خوابنامه اروپایی نوشته بود مسافری غریب است که از راه می رسد، ولی دیگر از خانه شما نمی رود.

تعبیر خواب ورود فینچ به خانه

اگر در خواب خود ببینید یک فینچ وارد خانه شما شد، از یک بیگانه و غریب سودی عاید شما می شود.
 
فینچ مرغی است که دیدنش در خواب بد نیست، لذا آمدن چنین مرغی به خانه شما خوب است، خیر و برکت و نعمت است.

اگر دیدید فینچ داشتید که رفته، دوست عزیزی را از دست می دهید.

  • همین حالت است اگر ببینید فینچ شما در قفس مرده.

تعبیر دیدن تعدادی فینچ

اگر ببینید تعدادی فینچ روی سیم خانه شما نشسته اند، مردم درباره شما حرف می زنند و وراجی میکنند.

  • ولی اگر پشتشان به طرف خانه بود، نزد شما از دیگران بدگویی می شود.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب