ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فیل، جانوری است عظیم و بزرگ که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. فیل، بومی سرزمین ما نیست و بیشترین آشنایی ما با فیل از طریق قصه ها و افسانه ها بوده است؛ مخصوصا در کودکی که قصه و افسانه پذیری در انسان زیاد است.

شاید به همین علت، یعنی به سبب عدم آشنایی، معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که به نظر درست نمی آید و گاه موجب خنده می شود.

  • مثلا نوشته اند فیل، پادشاه عجم است.
  • یا اگر در خواب ببینید سوار فیل هستید، زن ایرانی می گیرید.
  • یا اگر در خواب ببینید که کنار فیل ایستاده اید، یک زن عجم و ایرانی بر شما مسلط و چیره می شود.

می بینید و می دانید که فیل هیچ ارتباطی به زن، آن هم به زن ایرانی ندارد. همین طور در مورد دیگر فیل چگونه می تواند پادشاه عجم باشد؟!

امروز با وجود کتابها و رادیو تلویزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده، لذا نمی توانیم تعابیری را بپذیریم که نه با عقل سلیم تطبیق می کند و نه با منطق می توان آن را جا انداخت.

تعبیر خواب کلی فیل

فیل در خواب نشان عظمت و قدرت است و در عین حال نرمش و سازگاری و ملایمت می باشد.

تعبیر سوار شدن بر فیل در خواب

اگر در خواب ببینیم سوار فیل شده ایم، به تعبیر معبران کهن زن ایرانی نمی گیریم؛ بلکه به قدرت و شوکت میرسیم و در هر رشته و کار و در هر موقعیت و وضعیتی که هستیم، ترقی میکنیم و این ترقی چشمگیر است.

اگر توانستید بر فیل سوار شوید، همانطور که گفتم، کامیابی است.

اما اگر نتوانستید، سوار فیل سوار بودید و پایین افتادید، شکست می خورید و سقوط می کنید.

تعبیر خواب گله فیل

چنانچه در خواب ببینید گله ای فیل عبور می کند و شما به تماشا ایستاده اید، با اعاظم و بزرگان برخورد خواهید داشت و آشنا خواهید شد. اگر در خواب ببینید در کنار فیل بزرگی ایستاده اید، موقعیتی تحصیل می کنید که می توانید بزرگ شوید.

تعبیر دیدن فیل فرمانبردار

اگر در خواب خود ببینید فیلی را همراه می برید و فیل از شما اطاعت می کند، کامیاب می شوید و کارهای بزرگی می توانید انجام دهید که قبلا نمی توانستید این کامیابی و تسلط و قدرت را در خود باور داشته باشید.

فیل آنقدر آرام است که دشمن نمی تواند باشد. به خشم آوردن فیل نادانی و بی تدبیری است.

اگر در خواب ببینید فیلی را به خشم آورده اید، مهارت لازم را فاقد بوده اید. کاردانی نداشته اید. اگر ببینید فیلی به تعقیب شما پرداخته و دنبالتان می دود، مورد تهاجم دشمن قرار نمی گیرید؛ بلکه در جریان حادثه ای بزرگ واقع می شوید که عظمت و بزرگی آن حادثه و یا آن کار شما را می ترساند.

روی هم رفته دیدن فیل در خواب خوب است و به هیچ وجه جنبه بد و ناراحت کننده ندارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب