ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فنر

تعبیر خواب فنر

تعبیر خواب فنر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فنر، قوه محرکه و یا بازدارنده است. به هرحال نیرویی است ذخیره شده در پیوندهای فلزی که آن را فنر مینامیم.

  • هر جا فنر هست، قدرت و حرکتی از آن انتظار داریم. در خواب نیز جز این نمی تواند باشد.
  • فنر در خواب سمبول چیزی قرار می گیرد که طبعا همان معنی را القاء می کند .

فنر در خواب های ما

فنر را در خواب خود نمی بینیم، مگر در رابطه با یک ماشین و یا دستگاه و یا ساعت و یا هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می کند و وظیفه ای در همان حد که گفتم، بر عهده دارد.

تعبیر خواب حلقه فنر ساعت

اگر در خواب ببینیم که حلقه ای فنر ساعت داریم که ندانیم ساعت آن کجاست و چگونه به دست ما رسیده است، خواب ما می گوید انرژی و توان و تدبیر کاری را داریم؛ ولی فنر نداشته باشد، نشان آن است که در کار خوبی بی تدبیری می کنیم و ناتوانی نشان می دهیم و در می مانیم.

تعبیر خواب حلقه فنر ماشین

اگر در خواب خود ببینید ماشینی دارید که فنرهای آن شکسته و یا خوب کار نمی کنند و هنگام راندن حرکات تند و زحمت آوری ایجاد می کنند، خواب شما می گوید دچار مشکل می شوید و به زحمت می افتید. عامل تشکیل دهنده ای را کم دارید و یا از دست داده اید.

هرکس بهتر می داند که این عامل در زندگیش چه چیز می تواند باشد.

داستانی زیبا از خواب و تعبیر فنر

مردی که از همسرش جدا شده و دختر چهار ساله اش را از او گرفته و به مادر خویش سپرده بود، در خواب دید که رانندگی می کند؛ اما کمک فنرهای اتومبیلش شکسته، به طوری که تکانهای شدید و ناراحت کننده ای به وجود می آید. فردا نزد منوچهر مطیعی تهرانی معبر بزرگ خواب رفت و خوابش را تعریف کرد. اما قبل از اینکه معبر حرفی بزند، گفت شما نگویید. من خودم می دانم که چه تعبیری دارد. ماشین زندگی من بدون کمک فنر راه نمی رود. نمی چرخد. همین امروز می روم با زنم آشتی میکنم” و همین کار را هم کرد.

  • فنر همیشه زن نیست.
  • ممکن است پول باشد.
  • ممکن است عقل و تدبیر باشد.
  • ممکن است برادر و پدر و مادر باشد.
  • هر چه هست، نیرویی است محرک و بازدارنده.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب