ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فندک

تعبیر خواب فندک

تعبیر خواب فندک

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فندک همان یک شعله کوچک و مختصر است، اما شعله ای است که می تواند آتش افروزی کند. می گویند” روشن شود هزار چراغ از فتیله ای.” فتیله فندک نیز چنین شعله ای است. امکان است که اگر از آن به نحو درست و معقول استفاده شود، به یک قدرت بزرگ مبدل می گردد.

تعبیر خواب فندک هدیه

اگر در خواب خود ببینید کسی فندک به شما هدیه داد، امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم مخرب و زیان بخش. دهنده فندک امکان را در اختیار شما قرار می دهد و بقیه به تدبیر و تعقل شما سپرده می شود.

تعبیر خواب روشن کردن سیگار با فندک

اگر در خواب ببینید فندک می زنید که سیگاری را روشن کنید و یا فندکی در دست و یا در جیب دارید، توانایی آن را به دست می آورید که کارهای بدیع انجام دهید. کاری که باورتان نمی شود از شما ساخته باشد؛ ولی این نیز می تواند هم مفید و تحسین برانگیز باشد و هم مضر و مخرب و شماتت آور.

اگر در خواب ببینید فندکی دارید که روشن نمی شود، مثلا گاز ندارد، یا سنگ ندارد، خواب شما می گوید توان کار دارید، اما محرک ندارید. به کمک کوچکی نیازمندید که محرک شما واقع شود.

فندک نیز از پدیده های نوین است که معبران درباره آن چیزی ننوشته اند. خوابنامه های خارجی نیز چیزی ننوشته اند. معهذا فندک جز آنچه که نوشته شده، چیز دیگری نمی تواند باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب