ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فندق در خواب نعمتی است حلال و طیب و بسیار نیکو که به دست بیننده خواب می رسد.

معبران پیشین اصولا مغزهای چرب را خوب دانسته اند.

  • مغزهای چرب، مغزهایی هستند که از آنها می توان روغن گرفت؛ مثل فندق و گردو و امثالهم.
  • این نوع مغزها در طبیعت پوستی سخت دارند که حتما باید شکسته شود تا مغز آزاد گردد.
  • لذا تعابیر خاصی برای آن قایل شده اند که در زیر می نویسیم:

تعبیر خواب پوست کندن فندق

اگر در خواب خود ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید، نعمتی حاصل می کنید که همانگونه باید از زواید و اضافات بزدایید و بپالایید و پاک کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید. معبران نوشته اند چنین مالی در دست بخیل و دنیاپرست است که لاجرم باید از چنگ بخیل بیرون کشید.

پوست فندق دشواری اندکی است که در راه تحصیل آن نعمت وجود دارد.

  • شکستن و زودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند که در راه تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست، لازم است چیزهای نامطلوب را از آن دور کنید.

تعبیر خواب فندق از دیدگاه ابن سیرین

“ابن سیرین” می گوید داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی نعمت یابید. “ابن سیرین پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود، گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده.

مولف “نفایس الفنون” در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد و نوشته که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

به هر حال دیدن فندق در خواب نیکو است. چه یکی باشد و چه بسیار تعبیر واحد دارد.

تعبیر خواب مغز فندق تلخ

اگر در خواب ببینید که فندق می خورید، اما مغز فندق تلخ است و دهانتان را می آزارد، خواب شما می گوید مالی به چنگ می آورید که مطلوب نیست. یا برای تحصیل آن دغلی به کار رفته است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب