ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فضله

تعبیر خواب فضله

تعبیر خواب فضله

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامند و تعبیر این دو فضله نیز در خواب متفاوت است.

فضله موش را در میان برنج و غلات و گاهی نیز حبوبات می توان یافت. رابطه موش با برنج بیشتر است و کمتر برنجی را می توانید پاک کنید که در آن فضله موش یافت نشود. هر جا که فضله موش بیابیم، می فهمیم که این جانور زیانکار به انبار و اندوخته ما رخنه کرده و خورده و برده است.

در خوابها غلات و حبوبات نعمات خداوندی هستند. موش، زن است، به خصوص موش زنی است دزد و دغل و زیانکار.

  • در این صورت اگر در خواب فضله موش ببینید، باید بدانید که زنی دزد و دغل و آسیب رساننده به بیننده خواب زیان مالی وارد می آورد.

تعبیر دیدن فضله موش در برنج 

چنانچه در خواب خود ببینید سرگرم پاک کردن برنج هستید و فضله موش در آن می بیند، خواب شما می گوید زن محیل و رند و شیاد به شما زیان و آسیب می رساند.

  • مثلا اگر مشاهده کنید در کابینت آشپزخانه شما مقداری زیادی فضله موش ریخته، باید بدانید که همسرتان با دغلى و نادرستی مال شما را از بین می برد و زیان می زند. چون در خواب آشپزخانه نمایانگر همسر است.

از جهت دیگر این خواب تنها برای مرد نیست.

زن اگر فضله موش در خواب ببیند، عینا همین تعبیر را دارد. یعنی زن دیگری هست دزد و دغل که به او زیان می رساند. منتها او زنی است از خودش زرنگتر و زیانکارتر.

تعبیر خواب فضله گنجشگ

ولی فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغگویی و وراجی و هرزه درایی دیگران به ما وارد می آید.

تعبیر خواب کثیفی لباس با فضله گنجشگ

اگر در خواب ببینید گنجشکی بر لباس شما فضله انداخته و آن را کثیف و آلوده کرده، نشان آن است که از دروغگویی و وراجی دیگران لطمه می خورید و به حیثیت و آبروی شما خدشه وارد می آید.

تعبیر خواب کثیفی کلاه با فضله گنجشگ

اگر ببینید به کلاه شما گنجشک فضله کرده، شخصیت شما مورد سئوال قرار می گیرد.

تعبیر خواب آلودگی غذا با فضله گنجشگ

اگر فضله گنجشک بر میوه و غذا افتاده باشد، زیان مالی است برای بیننده خواب.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب