ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب فسنجان

تعبیر خواب فسنجان

تعبیر خواب فسنجان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فسنجان خورش بسیار خوشمزه و مأکولی است که آن را به طرق مختلف تهیه می کنند. روی هم رفته غذایی است مقوی و خوشمزه که مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از گوشت و گردو و روغن.

  • همه اینها در خواب تعبیر نیکو دارند و از نعمات خداوندی محسوب می شوند.
  • پس فسنجان نیز نمی تواند بد باشد.
  • اما چون تهیه فسنجان زحمت دارد و وقت کدبانوی خانه را می گیرد، دارای تعبیرخاص و متفاوتی شده که آن را به میراث بیشتر نسبت داده اند.

فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و قبلا فراهم شده به دست بیننده خواب می رسد و به طبع او بسیار خوش می آید.

تعبیر خواب خوردن فسنجان

اگر در خواب ببینید فسنجان می خورید، چنین مالی به دستان می رسد که شاید میراث باشد.

  • میراث نمونه مالی است که زحمت نکشیده به دست میراث خوار می رسد، اما خیلی چیزها ممکن است این شریط را دارا باشد. از جمله قالى.
  • قالیباف برای تهیه قالی زحمت فراوان می کشد. طرح و نقشه تهیه می کند. گره گره، رج به رج می بافد. تارکشی می کند. بعد خامه می خرد. رنگها را تلفیق می کند. برای هر سانتی متر قالی که بافته شود، دهها و صدها گره می زند. دفتین می زند تا سرانجام قالی بافته و آماده می شود. اما همین که آماده شد، آن را به کسی هدیه می کند، چشم روشنی میدهد. کادو داده می شود. کسی که قالی را می گیرد، برای آن زحمتی نکشیده و رنجی نبرده است.
  • فسنجان در خواب سمبول چنین چیزهایی قرار میگیرد که نمونه بهترین آن میراث است.

ظرف پر از خورش فسنجان

چنانچه در خواب ببینید ظرفی پراز خورش فسنجان پیش روی شما نهادند، مالی به شما داده می شود که برای آن رنج و زحمت متحمل نشده اید.

تعبیر خواب پختن فسنجان

چنانچه در خواب ببینید خودتان فسنجان می پزید، مالی را برای دیگران می اندوزید. زحمتی می کشید و ثروتی گرد می آورید که خودتان از آن بهره اندکی می برید.

فسنجان سوخته در خواب

اگر در خواب ببینید ظرفی فسنجان دارید، اما سوخته و بدرنگ شده و غیرقابل خوردن به نظر می رسد، مالی است که حلال و مشروع نیست. قابل استفاده نیست و یا حق شما نیست.

  • اگر ببینید فسنجان به زمین ریخته، همان مال است که هدر رفته است. اگر ببینید فسنجان را به دیگری می خورانید، مالی از این دست را هزینه می کنید… همین طور است اگر آن را دور بریزید. خواب شما می گوید آن را هدر می دهید.

روی هم رفته دیدن فسنجان در خواب خوب است، به شرطی که ترش نباشد.

معمولا رب انار به فسنجان می آمیزند و رب انار ترشی دارد. چنانچه در عالم خواب ترشی رب محسوس باشد و دهان شما آن را حس کند، یا دیگری بگوید که این غذا ترش است، اثر نیک خواب از بین می رود و همراه مال غم و رنج و اندوه به سراغ بیننده خواب می آمد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب