ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب فر (مو)

تعبیر خواب فر (مو)

تعبیر خواب فر مو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فر زدن موی سر خاص زنان است. تازه برای زنان نیز عمل بسیار پسندیده و موجهی نیست. دیدن فر زدن موی سر برای مردان در خواب خوب نیست و تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب فر زدن مو برای مردان

اگر مردی در خواب ببیند سر خود را فر زده است، در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می شود که مورد مواخذه قرار میگیرد و آبرویش به مخاطره می افتد.

غرور و تکبر با فر زدن مو برای مردان

اگر مردی در خواب ببیند که ریش خود را فر زده است، عملی غرور آمیز انجام می دهد که مورد تمسخر و استهزاء قرار میگیرد و مردم او را به هم نشان می دهند.

فر زدن مو در زمان های قدیم

نوشته اند که در روزگاران قدیم، پیش از طلوع خورشید اسلام، فر زدن موی ریش مخصوص پادشاهان و شاهزادگان طراز اول دربار بود. اگر مردی از طبقات پایین اجتماع موی ریش خود را فر می زد، مردم او را مورد تمسخر قرار می دادند و می خندیدند و حتى آزار و اذیتش می کردند.
  • زمینه این تعبیر شاید همین باشد. به هرحال فرزدن موی ریش، رسوایی و انگشت نمایی و ملامت است.

تعبیر خواب فر زدن موی سر در خواب خانم ها

اگر زنی در خواب ببینید که موی سر خود را فر زده است، در خانه عزیز می شود. شوهر و دیگر کسانی که در خانه هستند، نسبت به او توجه بیشتری نشان می دهند.

اگر زنی ببیند که نیم از موی سرش را فر زده و نیم دیگر را آزاد رها کرده است، با شوهر و یا یکی از وابستگان شوهرش بگومگو و دعوا می کند.

روی هم رفته فر زدن در خواب مثل دیگر امور زنانه برای مردان خوب نیست.

ماتیک مالیدن به لبها، سرخ کردن گونه های زیر ابرو برگرفتن و همه این نوع کارها که برای زنان مجاز و عادی است، برای مردان خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است؛ لیکن برای زنان تعبیر متعادل مشروط دارد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب