ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب فر آشپزخانه

تعبیر خواب فر آشپزخانه

تعبیر خواب فر آشپزخانه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعبیر خواب فر بزرگ

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه و بزرگی دارید که روی آن می توان چندین دیگ و قابلمه قرار داد و زیر آن امکان پختن شیرینی و غذاهای دیگر نیز هست، خوب است؛ زیرا رویای شما می گوید:
  1. اگر زن ندارید، با زنی کاردان و مدیر و مدبر و صاحب شخصیت ازداواج می کنید. او زنی است که علاوه بر خصایص زنانه، به چندین هنر نیز آراسته است و کارهای مفید متعددی می تواند انجام دهد.
  2. اگر همسر دارید، خوابتان خبر می دهد که تحولی مطلوب در روابط شما و او پدید می آید و به نحوی بی سابقه از جانب همسرتان سودی عاید شما می شود که مشکلات مادی و معنوی بیشماری را می تواند از سر راه بردارد. حتی ممکن است همسرتان یک راهنمایی ساده بکند که آن راهنمایی تحولی شگرف در زندگی شما پدید آورد.

تعبیر خواب فر آشپزخانه کوچک 

حال اگر در خواب خود ببینید فر آشپزخانه شما محقر است و فقیر، که هیچ کاری جزیختن و گرم کردن یک غذا از آن ساخته نیست، خلاف آن است که گفته شد.

فر، تنور خانه است که آن تنور را زن گرم نگه می دارد. هر نوع  تغییری در فرگویای دگرگونی روحیه زن است و روابطی که بیننده خواب با آن زن دارد.

تعبیر خواب فر آشپزخانه به طلاق

اگر در خواب خود ببینید که فر آشپزخانه خویش را می فروشید، این خواب خوبی نیست؛ زیرا می گوید از همسرتان جدا می شوید.

تعبیر خواب فر  شکسته

اگر در خواب فر آشپزخانه شما شکسته و از کار افتاده باشد و آن را دور بیفکنید، نشان آن است که همسر بیننده خواب می میرد.

تعبیر خواب فر آشپزخانه به ازدواج مجدد

اگر در خواب ببینید که فر کهنه خود را با یک فر نو عوض میکنید، گویای آن است که زن خویش را طلاق میدهید تا زن دیگری بگیرید. ولی معلوم نیست فر نو و پرزرق و برقی که خریده اید، کارآیی آن فر کهنه را داشته باشد یا نه.

تعبیر خواب فر آشپزخانه به ناخشنودی همسر

اگر در خواب خود ببینید که فر آشپزخانه شما خراب است و کار نمی کند، همسرتان از شما و زندگیش ناراضی و ناخشنود است.

تعبیر خواب تعمیر فر آشپزخانه

اگر در خواب ببینید که فر کهنه خود را تعمیر می کنید، کاری در جهت رضای خاطر همسرتان انجام می دهید.

  • بالاخره اگر در خواب ببینید که از همان فر کهنه و فرسوده آشپزخانه خود راضی هستید، از همسر خود خشنود می شوید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب