ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب فرفره

تعبیر خواب فرفره

تعبیر خواب فرفره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فرفره یکی از قدیمترین بازیچه هاست که خاص کودکان نیست. قدمت این بازی و بازیچه به هزاران سال می رسد و به خصوص در چین و کشورهای آسیای شرقی رواج فوق العاده داشته و شاید زادگاه فرفره نیز همان منطقه از عالم بوده است.

چین و کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی

هنوز هم در چین و کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی فرفره بازی یک بازی متداول است و روز معینی از سال را جشن فرفره می نامند و با فرفره های بزرگ مسابقه ترتیب می دهند.

تعبیر دیدن فرفره در خواب

دیدن فرفره در خواب به هیچ وجه عجیب و بی سابقه نیست و نباید آن را به کودکان ارتباط داد و بازی کودکانه دانست.

  • معبران فرفره را فریب و نیرنگ تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب فرفره

اگر ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست دارید و یا فرفرهای می چرخد و شما به تماشای آن نشسته اید و یا دیگری فرفره گردانی می کند که به شما نمایش بدهد، خواب شما می گوید فریب چیزی را می خورید که به اندازه همان فرفره ارزنده است.

حیرت و سرگشتگی با تعبیر دیدن فرفره در خواب

اگر در خواب ببینید که فرفره ای می چرخد و می رود و شما نیز به دنبالش هستید، کاری میکنید که دچار حیرت و سرگردانی می شوید و این حیرت و سرگردانی به آن شدت است که دور خود می چرخید و هر چه می روید و میگردید، باز به همان نقطه باز می آیید.

فرفره بزرگ در خواب سمبول جهان و گردون و چرخ فلک و عالم کون و مکان است.

  • جهان و خلقت و طبیعت است.
  • فریب بزرگ زندگی است و آنچه که از ناپایداری های جهان ما را می فریبد و سرگرم نگه می دارد و عمر گرانمایه ما را به هدر میدهد.

منزوی شدن با تعبیر دیدن فرفره در خواب

اگر ببینید جایی فرفره می گردانند و مردم به تماشا ایستاده اند و شما راهی ندارید که پیش بروید و از نزدیک چرخش و گردش فرفره را ببیند، نشان آن است که منزوی می شوید و کنار می روید. آنچه که مردم را به خود سرگرم نگه داشته، مورد پسند و دلخواهتان نیست. راهتان را از راه مردم جدا می کنید و به طریق دیگری می روید.

فریب خوردن با تعبیر دیدن فرفره در خواب

اگر در خواب خود ببینید کسی به شما فرفره ای می دهد، نشان آن است که فریب می خورید؛ گمراه می شوید و شما را به چیزی جلب می کنند که شایسته نیست. پسندیده و خوب نیست.

روی هم رفته دیدن فرفره در خواب یک هشدار است.

احتمال این هست که فریب نخورده باشید و یا امکان فریب و نیرنگ در زندگیتان نزدیک نباشد؛ اما هشداری است که ضمیر شما می دهد و آگاهتان می کند.

رنگ های فرفره هر چه متنوع تر و نقش و نگار هر چه بیشتر باشد، فریب و نیرنگ عمیق تر خواهد بود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب