ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معنی فرش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته شده هست.

فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند. حتی ممکن است آجر، موزاییک و یا سنگ فرش کنند، کما اینکه زیاد کلمه سنگ فرش و امثالهم را شنیده ایم.

فرش در خواب حثیت و آبرو و اعتبار ببیننده خواب است.

  • اعتباری است که نزد دیگران داریم و با تأمینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم.

فرش معنی عام دارد.

  • زیلو، جاجیم و قالی را نیز شامل می شود.
  • حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند.
  • فرش به طورکلی در رویای ما آبرو و اعتبار است، از نظر قضاوت دیگران و تامین است از دیدگاه خودمان.

تعبیر خواب اتاق های مفروش 

چنانچه در خواب خود ببینید اطاقهای مفروش و گسترده و وسیعی دارید، آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قایلند. ضمن تامین مالی حاصل میکنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شود.

  • حال اگر در خواب دیدید که اطاق های خانه شما مفروش نیستند، تعبیر کاملا خلاف آن است که گفته شد.

تعبیر خواب اتاق های بدون مفروش

اگر در خواب ببینید جایی از اطاق و یا خانه شما مفروش است و جایی بدون فرش است و زمین لخت دیده می شود، نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

تعبیر خواب اتاق های مفروش یا زیلو و گلیم

اگر در خواب ببینید اطاف خود را با زیلو و یا گلیم و یا حصیر و بوریا فرش کرده و روی آن یک قالی گرانبها گسترده اید، خواب شما می گوید چهره خویش را به سیلی سرخ نگه می دارید؛ زیرا موقعیت شما خوب نیست، ولی ظاهر را حفظ می کنید.

  • اگر در خواب ببینید فرش گرانبهایی را با زیلو یا حصیر و گلیم پوشانیده اید، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.
  • یعنی خواب شما می گوید موقعیت خوبی دارید، اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی دهند.

تعبیر خواب فروش فرش

اگر در خواب ببینید دارید فرشی را می فروشید؛ به کسی که فرش را می خرد، نیاز پیدا میکنید و اگر ببینید فرشی را می خرید، سود می برید… مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و نگار باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب