ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

19 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب فانوس

تعبیر خواب فانوس

تعبیر خواب فانوس

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

روی قاعده فانوس می بایست تعبیر چراغ را داشته باشد، اما این طور نیست و فانوس تعبیری کاملا متفاوت دارد. 
  • می دانید که چراغ را در خانه می افروختند و فانوس را بیرون از خانه.
  •  بیشتر فانوس را برای روشن کرده راه به کار می بردند؛ یا بر سر در کاروانسراها می آویختند که کاروانیان راه را تشخیص دهند. 
  • تعبیر دیدن فانوس در خواب نیز به همین علت متفاوت می شود.

تعبیر خواب فانوس روشن در جایی تاریک

اگر در خواب ببینید جایی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید، خواب شما میگوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت و تأثیر آن به اندازه نوری است که از آن فانوس به اطراف پراکنده می شود. 

اگر آنجا که بودید، جز شما کسان دیگری هم حضور داشته باشند، این روشنایی امید و این نور خوشبختی برای ایشان نیز کارساز و موثر است.

تعبیر خواب فانوس خاموش در جایی تاریک

اگر در خواب ببینید جایی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید، نشان آن است که مشکلی در زندگیتان پدید می آید که عظمت مشکل به اندازه تاریکی است.

  • حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید، با مشکل خود به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس برمی خیزد و ظلمت اطراف را از بین می برد.

تعبیر خواب خاموش شدن فانوس 

اگر جایی روشن بودید و ناگهان فانوس در دست شما خاموش شد، خوابتان می گوید شکست می خورید و امید و خوشبختی و توان جنگیدن و مبارزه را از دست می دهید.

موفقیت با فانوس روشن

چنانچه فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد، پیروزی شما عظیم است. ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نور و روشنایی به وجود آمد، موفقیت شما محدود و مختصر خواهد بود.

اگر در خواب ببینید هنگام روز و در روشنایی، فانوس می خرید و یا کسی به شما می دهد، کاری عبث و بیهوده انجام می دهید و خود را به چیزهایی خوشدل و امیدوار نگه می دارید که هیچگونه تاثیر و کارسازی در زندگیتان ندارند.

تعبیر خواب فانوس در تاریکی

اگر در تاریکی و ظلمت فانوس به دست آورید و یا کسی به شما بدهد، آن کس که فانوس میدهد، خدمتی شایسته و درخور انجام می دهد که موجب رفع نگرانیهای شما می شود. حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد، نیکو است.

  • همین تعبیر هست اگر در خواب شما به کسی فانوس بدهید و یا در ظلمت فانوس متعلق به او را بافروزید.

تعبیر خواب فانوس متعدد

اگر در خواب ببینید که فانوس های متعدد دارید، عوامل و امکانات و امیدهای فراوانی در راه شما به وجود می آید.

اگر در خواب ببینید که فانوسهای متعددی دارید که برخی روشن هستند و برخی خاموش، خوابتان می گوید در آینده مخیر به انتخاب خواهید شد.

دیدن فانوس روشن در خواب خوب است و فانوس روشن در تاریکی بهتر است، اما نیکو نیست.

اگر در خواب ببینید که فانوس از دستتان افتاد و از آن بدتر آن است که ببینید فانوس از دستتان افتاد و شکست؛ شکستن و گم کردن فانوس در خواب به هیچ وجه خوب نیست و همین تعبیر را دارد که در خواب ببینید فانوس را از شما دزدهاند.

فانوس شکسته و خراب و غیرقابل استفاده نیز در خواب خوب نیست.

اگر کسی در عالم خواب فانوسی شکسته و یا خراب به شما بدهد، نشان آن است که به شما خیانت می کنند؛ فریبتان می دهند و دروغ می گویند.

اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در دست دارید، خوب است.

خواب شما می گوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید؛ لیکن به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید. این به شرطی است که باد فانوس شما را خاموش نکند.

  • ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس شما را خاموش کرد، خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب