ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فالوده

تعبیر خواب فالوده

تعبیر خواب فالوده

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فالوده خودش چیزی ندارد که بگوید. فالوده مخلوطی است از یخ و شربت و مقداری رشته های باریک که از نشاسته درست می شود. گاهی نیز مرباهای مختلف به آن می آمیزند.

فالوده از مأکولات است و تعبیری مشابه ماکولات دیگر دارد، آنچه به فالوده تعبیر می بخشد، اجزاء تشکیل دهنده آن است.

تعبیر خوردن فالوده در خواب

اگر در خواب خود ببینید که فالودهای متشکل از خرده های یخ و شربت و رشته های نشاسته ای می خورید، خوب است.

  • نعمت است.
  • لذت است. نه لذت گناه آلود و یا بزرگ. لذتی است کوچک در حد مشاهده یک فیلم خوب.
  • مطالعه یک کتاب دلپذیر و یا شنیدن صدای خوش و یا دیدن رویی خوب.
  • منتها لذتی است که تاثیر آن مدتها در خاطرتان می ماند.

تعبیر خوردن فالوده با سردی یخ در خواب

اگر در خواب ببینید فالوده ای می خورید که خرده های یخ در آن دهانتان را سرد می کند، به طوری که سردی یخ را بیش از شیرینی آن حس می کنید، خواب شما می گوید سخنی سرد و مأیوس کننده می شنوید و یا پشت سرتان حرف می زنند.

تعبیر خوردن فالوده در خواب با شربت غلیظ

اگر در خواب ببینید فالوده ای می خورید که شربت آن غلیظ و زیاد است، به طوری که لب و دهان شما را به هم می چسباند و شیرینی آن شدید و غیر معمول به نظر می رسد، حرفی میزنید که شایسته شما نیست. مطلبی را می گویید که نباید بگویید و پس از چندی از گفتن آن پشیمان می شوید و لب خود را به دندان می گزید.

تعبیر خوردن فالوده در خواب با شیرینی مطلوب

اگر فالوده ای در خواب بخورید که شیرینی آن مطلوب باشد و شما از آن لذت ببرید، نشان آن است که شما را تحسین می کنند. می ستایند و از شما به نیکی نام می برند.

تعبیر خوردن تعارف فالوده در خواب 

اگر در خواب ببینید که فالوده به دیگری می دهید که سرد است و یخ فراوان دارد، آن شخص را از خودتان می رنجانید و سبب سردی او می شوید. اگر دیگری به شما در خواب فالوده داد، تعبیر همان است که گفته شد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب