ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اگر در خواب خود ببینید که غوره دارید و یا غوره بر درخت است و آن درخت در تملک شماست و یا جایی قرار گرفته که آنجا متعلق به شماست، خوابتان می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است و یا زمان اجرای آن فرا نرسیده و با توفیق اقدام و انجام نیافته اید.

می دانید که غوره ترش است و مدتی باید بر درخت بماند تا به انگور تبدیل و شیرین شود.

  • غوره وقتی انگور شد، زمینه وسیعی دارد که به انواع خوراکی ها تبدیل گردد.
  • لذا غوره را کاری ناتمام تعبیر کرده اند که اگر تمام شود، بسیار گسترده و بزرگ و مفید و عام المنفعه است.

تعبیر خواب خوردن غوره ترش به غم

اگر در خواب خود ببینید غوره می خورید، غمین و اندوهگین می شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و در خواب احساس کنید.

تعبیر خواب خوردن غوره شیرین

اگر غوره را بخورید و ترش نباشد، از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برید و بهره مند می گردید.

تعبیر خواب دادن غوره ترش به کسی

اگر در خواب غوره را با علم به ترش بودن به کسی بدهید و به او بگویید بخور شیرین است و خودتان نیز گمان شیرینی در آن داشته باشید، به آن شخص سود و بهره می رسانید و منشاء خیر می شوید.

معبران می گویند اگر در عالم خواب ندانید غوره ترش است و یا آن را شیرین بینگارید، نیکی است که در حق دیگران انجام می دهید.

ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می خورید، هیچ تعبیر خاصی ندارد.

  • ولی اگر ترش باشد، تعبیر خاص ترشی ها و چاشنی ها را پیدا میکند که در جای خود نوشته شد است.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب