ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب غمباد

تعبیر خواب غمباد

تعبیر خواب غمباد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غمباد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای می ترکد، نازک می شود و فشار روده ها به طرف بیرون برجستگی ایجاد میکند. این را غمباد می نامند.

  • غمباد یا هر نوع آماس دیگری از این دسته که به علت بروز حادثه ای به وجود نیامده باشد، در خواب تعبیر آماس را دارد.

در خواب می بینید شکم شما آماسیده و در نقطه ای غمباد دردناک آمده و این درد شدید یا حداقل درد خفیفی نیز همراه دارد.

  • اگر غمباد درناک باشد، اتهام است.

تعبیر خواب درد ناشی غمباد

اگر در خواب ببینید غمباد دارید و درد دارید، خواب شما می گوید؛ علتی شما را  نگران و مشوش می کنند و باری بر دل و روحتان می گذارند.

تعبیر خواب داشتن غمباد و نداشتن درد

اگر در خواب ببینید که غمباد دارید و درد ندارید، فقط نقطه ای از شکم شما آماسیده، در این صورت خواب شما می گوید سود و بهره و نعمت و مال نصیب شما می شود.

  • به اندازه همان غمباد که در خواب می بینید. اگر غمباد بزرگ باشد، سود و بهره زیاد است و اگر اندک و کوچک باشد، سود کم است.

تعبیر خواب داشتن غمباد زیر ناف

اگر غمباد در خواب زیر ناف باشد، تعبیر همان است. ولی خواب شما می گوید از جانب همسر خود بهره مند می شوید و او موجب می گردد که سود و بهره ای نصیب شما شود.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب