ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب غسل

تعبیر خواب غسل

تعبیر خواب غسل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غسل به معنی شستن است و کلمه ای می باشد به عربی که به فارسی نیز آمده و پذیرفته شده و هویت فارسی گرفته است.

غسل با دو فعل معین «کردن» و «دادن» به کار می رود.

 • غسل کردن به معنی خودشویی است.
 • غسل دادن به معنی شستن دیگری.
 • این هردو در تعبیر فرق می کند.
 • روی هم رفته اگر شستن به معنی و به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد، در خواب خوب است و تعبیر بد ندارد. چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.

تعبیر خواب غسل درون آب فراوان

 • اگر در خواب ببینیم درون آب بسیار و فراوان غسل می کنیم، از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاریهای دست و پاگیر رهایی می یابیم. مثلا اگر ببینیم در آب رودخانه، استخر، دریا، آبشار و دریاچه، آنطور که درون آب بتوانیم غوطه بخوریم و غسل کنیم.

غوطه خوردن و غوص در آب فراوان و تغسیل، بسیار خوب است و خبر از نجات و رهایی می دهد.

 • چنانچه این خواب را محبوس و یا متهمی ببینید، از حبس و اتهام نجات می یابد.
 • اگر بیماری ببیند زیر آبشار و یا در یک رودخانه خروشان غسل می کند و خودش را می شوید، از بیماری شفا حاصل می کند.

اما در این میان سه شرط وجود دارد که این سه شرط عبارتند از نیت، حرارت آب و مقدار آن.

اول چنانچه در آب دریا غوطه بخورید که مثلا ساعت مچی خود را که گم کرده اید بیابید، شامل غسل کردن و خودشویی نمی شود.

 • غسل در صورتی است که نیت شما خودشویی باشد برای نظافت؛ مثلا در خواب بدانید که می خواهید خودتان را بشویید تا چرک و کثافتی را که روی پوست شما هست، از خود دور کنید.

دوم آب باید سرد باشد.

 • اگر در آب گرم خودتان را بشویید و غوطه بخورید، باز هم غسل نیست. آب گرم خود کدورت و ناراحتی و غم و اندوه است و اثر نیک تغسیل را از بین می برد و تعبیر را دگرگون می کند.

سوم آب باید فراوان و زیاد و روشن باشد.

 • اگر آب کدر و تیره و گل آلود باشد، اثر خواب را از بین می رود.
 • اگر آب شور باشد و شما شوری آن را بچشید، همین طور تعبیر عوض می شود.
 • در ضمن آب اگر قلیل و اندک باشد، تعبیر درست نیست.
 • آب باید به مقدار زیاد باشد که از اطرافتان بگذرد.

با توجه به این شرایط غسل در آب خوب است.

 • پاک می شوید.
 • از غم و رنجهایی می یابید.
 • آینده ای خوب و روشن انتظارتان را می کشد.

این برای غسل کردن است.

اما غسل دادن یعنی شستن دیگری:

شرایط اگر فراهم باشد، تعبیر درست همان است که خودتان را در خواب می شوید و از گناه، گرفتاری، از غم و رنج، از بدهی و از حبس و سجن نجات می یابید.

اگر در خواب ببینید دیگری را می شویید و آب فراوان روی سر او می ریزید، خدمتی شایسته در حق از انجام می دهید. 

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب