ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب غرابه

تعبیر خواب غرابه

تعبیر خواب غرابه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غرابه شیشه ای است بزرگ و شکم دار، با دهانه ای تنگ که در آن مایعات را انبار می کردند و نگه می داشتند که اکنون با وجود ظروف پلاستیکی، نه مورد مصرف دارد و نه ساخته می شود، و نه فکر میکنم از گذشته های دور در خانه ها موجود باشد.

تعبیر کلی غرابه در خواب

دیدن غرابه در خواب، توقع و انتظار و میزان آز و طمع ما است در امور مالی و پولی

برخی از معبران نوشته اند غرابه خادم است.

  • خادم محرم راز و یا ناظر خرید خانواده که پول به او می سپاریم تا خریدهای لازم را انجام دهد و به افراد خانواده نیز اگر خواستند و طلب کردند، هر یک سهمی به تناسب بپردازد.
  • این تعبیر از آن جهت شده و غرابه را ناظر خرید دانسته اند که ساغر و تنگ ها را از غرابه پر می کردند و سر سفره می بردند.
  • یک غرابه می توانست چندین تنگ و ساغر را پر کند و به هرکدام به اندازه ظرفیتی که داشتند، سهم بدهد.

تعبیر دیدن غرابه در خواب

اگر احیانا در خواب غرابهای دیدید، چنین کسی با ویپزگی های گفته شده در بالا، در زندگی بیداری شما پیدا می شود و نقش فعال می گیرد.

  • اگر امکان برخورد با چنین کسی در زندگیتان نیست، آز و طمع می یابید. طماع و آزمند می شوید. به اندازه همان غرابه!.

تعبیر خواب شکستن غرابه

اگر در خواب ببینید غرابه ای داشتید و آن را شکستید و یا خودش شکست، همان شخص را از دست می دهید. 

  • اگر غرابه را آزوطمع بدانیم، وجود یک غرابه بزرگ در خواب ما نشان دهنده این است که طمع و آز زیاد داریم و بسیار حریص هستیم و یا می شویم.
  • چنانچه آن غرابه را بشکنیم، به راه راست زندگی برمیگردیم و آز و طمع را از خود می رانیم.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب