ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غذا در خواب خیر و برکت و روزی است، ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف غذا در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

البته معبر همه این نکات را در نظر می گیرد، اما اگر خودتان خواسته باشید که از کتاب تعبیر خواب کمک بگیرید و خواب خودتان را تعبیر کنید، باید این جهات را در نظر داشته باشید.

 غذا به طور کلی در خواب نعمت و روزی است و خیر و خوبی.

بیماری با تعبیر خواب غذای بدرنگ و متعفن و بدبو 

ولی اگر غذایی که پیش روی خود دارید بدرنگ و متعفن و بدبو باشد و در شما کراهت به وجود آورد، تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری و وبال و گرفتگی تعبیر می شود. این غذا مالی است، نعمتی است، پولی است که غم و رنج و اندوه و کسالت می آورد و خوب نیست.

ندامت و پشیمانی با تعبیر خواب غذای شور

اگر غذایی داشته باشید و از آن بخورید، شور باشد، گرفتار ندامت و پشیمانی و یا خشم و غضب می شوید.

تعبیر خواب غذای شور

اگر در غذا ترش باشد، غم و رنج می آورد و چنانچه تلخ باشد، شکست و ناکامی دارد.

تعبیر خوردن غذای ادویه دار در خواب

اگر غذایی که می خورید دارچین و فلفل و ادویه تند داشته باشد، همین تعبیر را دارد؛ یعنی گرفتار تلخکامی می شوید و چنانچه زردی زعفران و زردچوبه را تشخیص دهید غمگین و رنجور می شوید.

  • مصرف و به کار گرفتن زعفران و زردچوبه اگر ندانید و به شما گویند و زردی آن را نبینید، مهم نیست و تعبیر بد ندارد.

محل صرف غذا نیز اثر می گذارد.

مثلا اگر در خواب ببینید بشقابی مملو از بهترین غذاها که دوست دارید، به دست گرفته و کنار دستشویی و مستراح ایستاده اید و غذا می خورید، خوب نیست. خواب شما می گوید مالی ملال انگیز و توهین آمیز به دست شما می رسد که در نتیجه شما را خوشحال و مسرور می کند.

برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است، اما اگر در خواب ببینید که در جایی بد غذا می خورید، ولی از آن غذا خوشتان می آید و لذت می برید و توجهی به محیط و افراد ندارید، تعبیر خوب است. 

  • برداشت بیننده خواب مهم است، نه آنچه که دیده می شود.

تعبیر خواب سفره گستردن در بیابان

اگر در خواب ببینید در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا هر چه هست خوشتان می آید، نشان آن است که در سفر مالی به دست می آورید و دور از محیط مألوف سودی عایدتان می گردد.

تعبیر خواب غذا خوردن در خانه دوست

اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد، در شهر یامحلی مشابه به پول می رسید که تامین دارید و احساس آرامش می کنید.

  • این را البته خود بیننده خواب بهتر می تواند تشخیص دهد.

روی هم رفته دیدن غذا در خواب نعمت و روزی و خیر و برکت است، به شرطی که سالم و ماکول باشد.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب