ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب غارت

تعبیر خواب غارت

تعبیر خواب غارت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غارت و چپاول در خواب همان است که در بیداری می باشد. با اندکی اختلاف.

  • به ندرت خواب گزارن غارت را در خواب سود و انتفاع دانسته اند.
  • از جمله امام (ع) که می فرمایند دیدن غارت در خواب ارزانی نرخ هاست.

خواب های آشفته

به تجربه ثابت شده که تشویش از زیان و ترس از حمله و هجوم سبب خوابهای مشوش از جمله غارت می شود. در بیداری پیش می آید پیشه وری که جنس خود را خیلی ارزان می فروشد، مردم هجوم می آورند و کلیه اجناس او را می خرند و می برند. به طوری که طی یکی دو ساعت کالای عرضه شده پایان می پذیرد. اگر از فروشنده بپرسید که استقبال مردم از فروش تو چه بود، پاسخ می دهد” غارت کردند… بردند…” شاید مبنای تعبیری که از امام صادق (ع) نقل می کنند، همین باشد؛

 اما واقعیت این است که تشویش از زیان سبب رویت غارت در خواب می شود.

تعبیر خواب غارت مال دیگری

پس اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند، از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می شوید.

اگر در خواب خود ببینید مال به خصوص و شناخته شده ای را از کسی غارت می کنند، در همان زمینه گرفتار نگرانی و دلهره می شوید.

تعبیر خواب غارت مال شما

اگر بینید مال شما را غارت می کنند، زیان می بینید و متضرر می گردید.

  • اگر بازرگان هستید، بهتر است چندی معامله نکنید.
  • چنانچه حقوق بگیر هستید، با کسر حقوق می گیرید و یا مورد مواخذه واقع می شوید.
  • که البته مورد دوم ضعیف است؛ چون جنبه مالی ندارند.

تجاوز به حق دیگری با خواب غارت

اگر در خواب ببینید که شما مال کسی را غارت کردید، به حقوق دیگران تعدی و تجاوز می کنید و یا حد خویش را رعایت نمی نمایید که ضمیر شما در خواب از هر دوی این حوادث یکسان خبر می دهد.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب