ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اگر در خواب ببینید عینک زده اید، دلتان روشن می شود. باری از دل غمگین شما برگرفته می شود و سبک می شوید.
  • این در صورتی است که در بیداری عینکی نباشید.
  • ولی اگر عینکی باشید و به خصوص هنگام راه رفتن عینک بزنید، تعبیر مشخصی ندارد.
  • عینک مطالعه را فقط هنگام خواندن و نوشتن می زنند؛ لذا آنها که به وقت مطالعه عینک می زنند، عینکی شناخته نمی شوند.

تعبیر خواب گم کردن عینک

اگر در خواب خود ببینید عینکی داشته اید که آن را گم کرده اید، مشکلی برایتان پیش می آید.

تعبیر خواب شکستن عینک

اگر در خواب ببینید عینکی داشتید که شکسته است، زیان می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

تعبیر کلی عینک به مرد خیر 

عینک، مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را بر شما آسان می کند.
  • دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگیتان نقش مثبت می گیرد.

تعبیر خواب همسر عینکی

اگر در خواب ببینید همسرتان عینک زده است و او عینکی نباشد، چیزی تعجب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.

تعبیر خواب عینک آفتابی

اگر ببینید عینک آفتابی زده اید، رازی دارید که می خواهید پنهان نگه دارید.
  • اگر ببینید همسرتان عینک آفتابی زده، حقیقتی را از شما پنهان می کند.
  • اگر ببینید دیگری عینک آفتابی زده، سئوالی برای شما پیش می آید.
 
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب