ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب علف

تعبیر خواب علف

تعبیر خواب علف

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

علف، سبزی خودرو و بی ارزش است. علف بذر معینی ندارد که به کارند، پرورش دهند و از آن بهره برداری نمایند.

  • هر سبزه خودرویی که به لطف و عنایت باران و توجه آب و هوا و محیط روییده شود، علف نامیده می شود که منحصرا برای تغذیه دام از آن استفاده می کنند و برای انسان قابل استفاده نیست.

ما در خواب وقتی سبزه و سبزی روییده بر زمین را می بینیم، دو تصور از ذهنمان می گذرد:

  • یا چمن است که تعبیر آن را نوشته شده است.
  • یا علف و علفزار است. یعنی دست انسان در کاشت و داشت آن دخیل نبوده است.

تعبیر دیدن علف در خواب

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد، خوب است.

اگر خشک و زود باشد، غم و رنج و ابتلاست. گرفتاری و اندوه است و میزان آن بستگی دارد به مقدار علف زردی که در خواب می بینیم.

تعبیر دیدن علفزار در خواب

اگر در خواب ببینید در علفزاری گسترده و وسیع راه می روید و از سبزی و خرمی کوه و دشت پوشیده از علف سبز لذت می برید، خوب است. برای شما خیر و برکت و نعمت پیش می آید. فرح و نشاط در انتظارتان است.

  • دیدن علفزار در خواب کامروایی است و بهتر آن است که پنجره را بگشایید و پیش روی خود علفزاری را زیر نور آفتاب ببینید.

تعبیر دیدن علفزار خشک و سبز در خواب

اگر در خواب ببینید علفزاری هست که جابجای آن خشک شده و قسمتهایی سبز و خرم و بخشهایی زرد و پژمرده و بی علف است،

کسالت و اندوهی در پیش دارید که برطرف می شود. این نقار و کدورت و بحث و جدل خانوادگی و شغلی است که البته زود برطرف می شود.

تعبیر چیدن علف در خواب

اگر در خواب ببینید علف از زمین می چینید و می خواهید به دام بدهید، خوب است. به قدر همان علف و نیتی که دارید، خیر می بینید و سود می برید.

تعبیر وجین علف در خواب

اگر علف از زمین وجین می کنید و در خواب می دانید که هدفتان وجین کردن است، در آینده امری را اصلاح می کنید. یا امور مربوط به خودتان است و یا دیگری. به هر حال نشان اصلاح امور است.

اگر در خواب ببینید یک بغل علف سبز و تازه چیده اید؛ به طوری که بوی آن را استشمام می کنید، خوب است.

خوابتان می گوید به اندازه همان علف سود می برید. اگر علف زرد باشد و خشک، خوب نیست و به همان اندازه که چیده اید، زیان می بینید.

 

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب