ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عقیق

تعبیر خواب عقیق

تعبیر خواب عقیق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 عقیق از سنگهای عبادی است. در اسلام عقیق را خارج از سنگهای جواهری دانسته و آن را تأیید کرده اند و همراه داشتن عقیق را نیکو شمرده اند.

  • به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم، دیدن این سنگ نه زیاد ارزنده در خواب خوب است.
  • به خصوص اگر بر عقیق اسماء الله و یا آیاتی از قرآن حک شده باشد

تعبیر خواب عقیق همراه با آیات قرآنی

چنانچه در خواب خود ببینید عقیقی دارید که روی آن آیاتی از کلام الله و یا دعایی نوشته و حک شده است، خوب است و برای بیننده آن خیر و خوشی پیش می آید. کارش گشاده، راهش همواره و روزیش فراخ میگردد.

تعبیر خواب عقیق خاکستری یا کبود

اگر در خواب ببینید عقیقی به رنگ خاکستری و یا کبود دارید، خوب نیست.

  • دیدگان بدخواهی مراقب شماست.
  • دیدگانی که حسن شما را نمی بیند و در جستجوی عیب های شماست.
  • این در صورتی است که رنگ عقیق را در عالم خواب تشخیص دهید و یا ذهن شما تاکید کند که عقیق کبود است.

تعبیر خواب عقیق سرخ

اگر در خواب عقیق سرخ ببینید، دچار هیجان و خشم می شوید که نه برای شما سودمند است و نه آنکه خشم شما علیه او انگیخته می شود.

تعبیر خواب عقیق سفید

اگر در خواب عقیق سفید ببینید، خیر و برکت و نعمت است. بهترین نوع عقیق آن است که رنگ آن دیده و مشخص نباشد و فقط بدانید عقیق است.

تعبیر خواب انگشتری عقیق 

اگر در خواب خود ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید، موردی پیش می آید که شادمان می شوید.

  • چیزی یا کسی شما را خوشحال و مسرور می کند.
  • اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد، خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سودبخش است.

تعبیر خواب دادن عقیق 

اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید، خدمتی برای او انجام می دهید که سبب سرفرازی و غرور او می شود.

  • اگر عقیق و نگین خالی و بدون پایه و حلقه بدهید، راهنمایی می کنید. همین طور است اگر دیگری به شمانگین بدهد.

تعبیر خواب گم کردن عقیق

اگر در خواب ببینید نگین عقیقی داشته اید که گم کرده اید و به دنبالش می گردید، مالی را از دست می دهید و مدتها چشم و دلتان نگران آن خواهد بود و یا فرصت مناسبی را از کف می دهید که اگر آن فرصت در دست بود، سودهایی عایدتان می شد.

تعبیر خواب گوشواره عقیق 

اگر زنی در خواب ببیند گوشواره ای از عقیق دارد، نزد شوهر بی عزت و بی حرمت می شود.

تعبیر خواب پلاک عقیق

پلاک عقیقی که دعایی بر آن نوشته شده باشد، در خواب بهتر از نگین و انگشتری عقیق است و عقیق بی رنگ نیز بهتر از عقیق رنگین است.

  • بی رنگ در صورتی است که رنگ آن در خواب مشخص نشود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب