ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عطسه

تعبیر خواب عطسه

تعبیر خواب عطسه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی. در خواب نیز می تواند هم این نوع تحریک عصبی باشد و هم یک رویای صرف.

 • گاه اتفاق می افتد که در عالم خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می کند و ناگهان عطسه می زنید.
 • واقعا عطسه می زنید، اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی آورید و فقط میگویید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم.
 • فلانی هم در خواب حضور داشت که گفت صبر آمد.
 • این هیچ تعبیری ندارد، زیرا عطسه واقعی بوده و خواب نبوده. درست حالتی است که در پست رویای صادقه برای گرسنگی و تشنگی نوشته شد.

اما اگر در خواب ببینید عطسه می زنید و عطسه شما مقدمه و موخره ای هم داشته باشد، دارای تعبیر می شود.

فرض کنید در خواب شما عطسه می زنید و بنابر عقیده ای که داریم کسی به شما می گوید “صبر آمد، نرو”.

یا مثلا می خواهید کاری را انجام دهید یکی دیگر عطسه می زند، شخصی می گوید صبر آمد. دوباره همان شخص اظهار می دارد “جهد آمد حالا برو” این نوع عطسه تعبیر دارد.

عطسه در خواب فراغت است. رفع حاجت است.

اگر در خواب ببینید عطسه می کنید و یکی دوبار پی در پی عطسه زدید، خوب است. خواب شما می گوید نیازتان رفع می گردد و فراغت حاصل می کنید.

خانم “آتیانوس” معبر خواب میگفت:

 1.  عطسه فراغت است.
 2. عطسه بی نیازی است. 
 3. عطسه کسالت و اندوه است. 
 4. عطسه بیماری است.
 5. عطسه های پی درپی رسوایی و بدنامی و انگشت نمایی است.

معبران سنتی خودمان نیز نوشته اند:

 • یکی دو عطسه خوب است.
 • اما عطسه های زیاد در خواب خوب نیست.
 • کار بیننده خواب دشوار می گردد و مردم درباره او سخن می گویند.

تعبیر خواب ابن سیرین

«ابن سیرین» معتقد است که اگر بیننده خواب یک عطسه بزند و خدا را سپاس بگوید، خوب است.

 • اگر دو عطسه بزند، محتاج طبیب می شود.
 • اگر سه عطسه زد، باز هم خوب است.
 • اما عطسه های مکرر خوب نیست.

تعبیر خواب عطسه دیگری در خواب ما

اگر در خواب ببینید دیگری عطسه زد و به شما نگاه کرد، کسی هست که می خواهد موضوعی را به یاد شما بیاورد و یا موضوعی هست که فراموشتان شده است.

 • اگر در خواب ببینید آشنایی عطسه زد و به شما نگریست، کسی هست که به شما و به کمک شما نیازمند است.

روی هم رفته عطسه زدن در خواب بد نیست و معبران درباره عطسه عقایدی در همین حدود ابراز داشته اند.

اما منوچهر مطیعی تهرانی معبر بزرگ خواب عطسه را در خواب صرفا یک واکنش فیزیکی ساده می داند و معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیست.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب