ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عموم بوهای خوش در خوابها تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعبیر نامطلوب و بد.
  • حتی اگر بویی خوش باشد و شما آن را نپسندید و در عالم خواب احساس کنید که آن را دوست ندارید، آن عطر هر قدر هم گرانبها و معروف باشد، تعبیر بوی گند و عفن را دارد.

عطر سمبل بوهای خوش است.

هر بوی خوشی را عطر می نامیم و در خواب هر چه از عطری بیشتر خوشتان بیاید و آن را بیشتر بپسندید و از استشمامش لذت ببرید، بهتر است و تعبیر خوبتری دارد.

تعبیر خواب استشمام بوی خوش

اگر در خواب فقط بوی خوش استشمام کنید، ولی نه شیشه عطر را ببینید و نه مصرف کننده اش را بشناسید، نشان آن است که خبری خوش و امیدوار کننده به گوشتان می رسد.
  • چیزی به شما می گویند که از شنیدنش همانقدر متلذذ می شوید که از استشمام ان عطر لذت برده اید.
  • این می تواند مدح و ستایش نیز باشد. مثلا بگویند “فلانی چقدر جوان و شاداب و زیبا شده است.”

تعبیر خواب شیشه عطر

اگر در خواب خود ببینید که شیشه ای عطر دارید اما هنوز در آن را نگشوده اید و از آن مصرف نکرده اید، خواب شما می گوید فرصتی نیکو و بزرگ برای شما به وجود می آید که هم خودتان می توانید از آن بهره مند شوید و هم دیگران را بهره مند کنید.
 
اگر در خواب ببینید کسی یک شیشه عطر خوشبو به شما هدیه کرد، آن شخص فرصتی بزرگ در اختیار شما قرار می دهد.

تعبیر خواب خریدن شیشه عطر

اگر خودتان عطر را بخرید، فرصت را به دست می آورید و سود می برید.
 
اگر کسی شیشه عطری به شما داد که آن را نپسندیدید و از بوی آن خوشتان نیامد، تعبیر برعکس می شود.
  • یعنی کاری به شما پیشنهاد می کنند و می دهند که برای شما مفید نیست.

اگر شما شیشه ای عطر به کسی دادید، شما هستید که فرصتی مناسب در اختیار آن شخص قرار می دهید.

 
۵۵۴
فرهنگ
جامع تعبیر خواب
اگر در خواب ببینید کسی عطر مصرف کرده و آن عطر بوی خوش می دهد و شما از استشمام آن لذت می برید، این خواب برای بیننده آن خوب است؛ نه برای مصرف کننده عطر. خواب می گوید بیننده رویا با انسانی خوشنام و بلند آوازه آشنا می شود که از وجودش سود می برد.
اگر در خواب ببینید خودتان عطری خوشبو مصرف نموده اید، خوابتان می گوید کاری می کنید که مردم از شما به نیکی یاد می کنند. تعریف شما را می کنند و شما را می ستایند. حتی ممکن است از شما پیش دیگران تعریف و تمجید بکند.
اگر در خواب ببینید خودتان عطری خوشبو مصرف کرده اید، خوابتان می گوید کاری می کنید که مردم از شما به نیکی یاد می کنند. تعریف شما را می کنند و شما را می ستایند.
روی هم رفته عطر و بوهای خوش در رویاها تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و حتی به مدح و ستایش تعبیر می شوند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب