ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عطار

تعبیر خواب عطار

تعبیر خواب عطار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عطار در گذشته کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص خودشان نیز طبابت می کردند. محکمه داشتند و بیماران را می پذیرفتند.

  • آنها را حشاش نیز میگفتند.
  • ولی فرق «حشاش» با «عطار» در این بود که «حشاش» خودش گیاهان دارویی را در کوه و دشت جستجو می کرد و می یافت و ج جمع آوری می نمود.
  • عطار گیاهان دارویی جمع آوری شده را از او می گرفت و با گرفتن عصاره آنها و در هم آمیختن و یا خشکانیدن، آنها را به دارو مبدل می کرد و به بیماران می داد.

به هر حال کلمه عطار در زبان فارسی محاورهای امروز آن معنی را نمی رساند.

عطار امروز کسی است که ضمن فروختن ادویه و گیاهان دارویی مواد غذایی خشک نیز می فروشد.

  • پس تعابیر و تأویلاتی که در کتب تعبیر خواب در مورد عطار و عطاری نوشته شده، با عطار امروزی قابل انطباق نیست.

عطار و عطاری در خواب های ما

با شناختی که ما امروز از عطار و عطاری داریم، در خوابهای ما کسی است که می تواند به نیازهای ما پاسخ های غیر منتظره و جالب بدهد. نمی خواهم کلمه معجزه آسا را به کار ببرم، اما کسی است که کمک و همراهیش غیر مترقبه، باور نکردنی و بسیار جالب و راه گشاست.

تعبیر خواب خرید از عطاری

اگر در خواب خود ببینیم برای خرید به یک عطاری مراجعه کرده ایم، برای حل مشکل خویش به کمک نیازمندیم.

  • مشکل ممکن است شناخته نشده باشد، اما در زندگی بیننده خواب ظاهر می شود؛ به وجود می آید.

تعبیر خواب عطار شدن

اگر در خواب ببینیم یکی از آشنایان ما عطار شده است و دکان عطاری باز کرده؛ او هرکس هست، قدرت و توانایی جوابگویی به نیازهای ما را دارد و می تواند دستگیر و مفید و موثر باشد. خوابتان می گوید شما از او انتظار کمک دارید.

تعبیر خواب عطار شدن خودمون

اگر در خواب ببینیم خودمان عطار شده ایم، به معنی این نیست که توانایی کمک به دیگران را داریم. ما در این خواب سمبول یک یاری دهنده و کمک کننده هستیم. کسی هست که ما خودمان نمی دانیم کیست، اما معجزه گر است. کمک می کند و به یک چشم بر هم زدن مشکل ما را از میان برمی دارد و راههای ناهموار را هموار می کند.

اگر در خواب ببینیم فقط به یک عطاری مراجعه کرده ایم، به کمک و یاری محتاج خواهیم شد.

  • اگر در خواب ببینید آشنایی عطار شده است و دارویی را بسته بندی می کند و به شما می دهد، از آشنا یا بیگانه ای انتظار کمک دارید… اما نمی توانید بگویید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب