ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عشق و عاشق شدن

تعبیر خواب عشق و عاشق شدن

تعبیر خواب عشق (عاشق شدن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 عشق در خواب دیدنی نیست. مثل همه معنویات؛ مگر اینکه خودتان یا دیگری عاشق شده باشید و عشق در اعمال و رفتار ظاهر شود.
عشق در هر قالبی که باشد، در خواب حرص و آز و ولع است. حتی طمع زیاد و مضر.

  • ضعیف ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و آز و طمع و ولع تعبیر می شود.

تعبیر عاشق شدن در خواب آقایان

اگر مرد باشید و در خواب خود ببینید عاشق زنی آشنا شده اید، خوب نیست.

  • خوابتان می گوید مرتکب خطایی می شوید که شرمندگی می آورد.

تعبیر عاشق شدن در خواب خانم ها

اگر زن باشید و ببینید عاشق مردی شده اید که می شناسید و در تعلق دیگری است، خوب نیست و نشان آن است که بدنام و متهم می شوید. به شما افترا می زنند و ناگزیر می شوید از خودتان دفاع کنید.

تعبیر خواب عاشق چیز بدی شدن

اگر در خواب ببینید عاشق چیزی یا کسی شده اید که بد است و همه از آن چیز و یا از آن شخص نفرت دارند، خواب بدی دیده اید.

مثلا در خواب ببینید عاشق شیطان شده اید و یا ملک الموت را دوست دارید، این خواب آینده بدی را برای بیننده خواب خبر می دهد.

اگر مرد باشید و در خواب ببینید عاشق مرد دیگری شده اید و اگر زن باشید و ببینید زن دیگری را دوست دارید، خوب نیست.

  • معبران نوشته اند دچار وبال و گرفتاری می شوید.

تعبیر خواب عاشق مرده ای شدن 

اگر در خواب خود ببینید عاشق مرده ای شده اید، مثلا مردی که سالها قبل مرده و شما در خواب بی آنکه بدانید او مرده عاشقش شده باشید، خوب نیست.

  • خواب شما می گوید نسبت به آن شخص و یا وارث او، یا بازماندگان او دینی دارید که باید آن دین را ادا کنید و بپردازید.

تعبیر خواب عاشق محارم شدن

اگر در خواب ببینید عاشق محارم خویش شده اید، خوب نیست و خوابتان از گرفتاری و مصیبت وبلا خبر می دهد. اروپاییان و معبران دنیای غرب نیز تعبیری عنیا مشابه دارند.

تعبیر خواب عاشق معشوق تان شدن

اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و معشوق خویش را بشناسید، کارتان به کسی می افتد که به نحوی با کسی که عاشق او شده اید، قابل تشابه و انطباق باشد.

اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و ندانید معشوقتان کیست، محتاج می شوید که اندازه این احتیاج با شدت و ضعف عشق تناسب مستقیم دارد. اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و معشوقتان را در کنار داشته باشید، کامروا می شوید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب