ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عرعر

تعبیر خواب عرعر

تعبیر خواب عرعر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عرعر دو نوع است.

  • اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است.
  • دوم عرعر که نوعی درخت است.

صدای الاغ به مصداق “ان انکرالاصوات لصوت الحمیر” خوب نیست.

  • عرعر یا صدای الاغ صدایی است منکر و گوشخراش که شنیدنش اگر موجب خنده نشود، اعصاب را می آزارد.

تعبیر خواب کلی عرعر

معبران در خواب شنیدن عرعر الاغ را غیبت، بدگویی، خبر بد و دشنامهای رکیک تعبیر کرده اند که هریک جای خود را دارد.

تعبیر شنیدن صدای الاغ در خواب

اگر صدای عرعر بشنوید و خود الاغ را نبینید، کسی یا کسانی هستند که پشت سر شما حرف می زنند و غیبت می کنند و بد می گویند.

  • اگر صدای عرعر الاغ را بشنوید و صاحب صدا را ببینید، کسی هست که به شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد و از ایستادن و فحش دادن پیش روی شما ابا ندارد.

شنیدن خبر بد با صدای عرعر

اگر الاغی صدای عرعر راه بیندازد و به طرف شما بیاید و شما بدانید هدف الاغ رسیدن به شماست، خبر بدی به شما می دهند که موجب تألم و غم و اندوهتان می شود.

اگر بر الاغی نشسته باشید و ببینید که الاغ عرعر می کند، نشان آن است که در کارتان به احمق ترین و در عین حال ضعیف ترین زیردستان خود ستم میکنید و او معترض و ناراضی است، ولی فرصت و یا جرات گفتن ندارد.

اما عرعر درخت.

درخت عرعر انسانی است باطل و بیهوده و غیر مفید که در احصاء و آمار آدم ها یک آدم شمرده می شود، ولی از آدمیت جز سخن گفتن و خوردن و جامه پوشیدن نشانی ندارد.

  • این انسان غیر مفید است، اما به هیچ وجه آزار رساننده نیست.
  • فقط مصرف کننده ای است که برای هیچکس سود ندارد.

تعبیر دیدن درخت عرعر در خواب

اگر در خواب خود درخت عرعر دیدید و دانستید که آن درخت عرعر است، با چنین انسانی برخورد خواهید کرد.

  • اگر درخت عرعر در خانه شما روییده بود و دانستید که چنین درختی قبلا انجا نبوده، مهمانی از این دست به شما وارد می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب