ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عدس

تعبیر خواب عدس

تعبیر خواب عدس

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عدس در خواب خیر و نیکی و نعمت و روزی است و دیدنش در خواب بد نیست.
 
معبران درباره عدس آنقدر مطالب مختلف نوشته اند که یک بیننده خواب اگر بخواهد از همه آنها مطلع شود گیج و گنگ می گردد و نتیجه ای نمی گیرد.

تعبیر خواب خریدن عدس 

اگر در خواب خود ببینید عدس می خرید و یا کسی یک کیسه یا یک پاکت عدس به شما هدیه می کند و می دهد، مالی حلال از راه مشروع به دست می آورید که برای شما خوب است و خیر دارد.

تعبیر خواب خوردن غذای عدس 

اگر در خواب ببینید غذای عدس می خورید، خواب شما می گوید به نحوی بهره مند می شوید.
  • به این معنی که برای تحصیل مال تلاش نمی کنید، بلکه پول یا مال و یا ثروتی هست که شما نیز از آن بهره می برید.
  • باز هم نه از کل مال، بلکه به مقدار غذای عدسی که می خورید.
  • اگر از آن غذا کم بخورید بهره اندک می برید و اگر بخورید، بهره فراوان عایدتان می شود.

معبری معاصر میگفت: – عدس زنی است بد برخورد، اما نیک طبع و ملایم.

از این زنان در جامعه زیاد یافت می شوند که در برخورد نخست تلخ و بداخلاق به نظر می آیند؛ ولی وقتی انسان با ایشان حرف می زند و مأنوس می شود، آنها را خوش ذوق و سلیم و ملایم و پاکدل می یابد. عدس چنین زنی است.
 

تعبیر پاک کردن عدس در خواب

یکی دیگر از معبران می گفت: اگر زنی در خواب ببیند عدس پاک می کند، صاحب دختر می شود.
  • اگر مردی ببیند همسرش برای او عدس پخته، دختری برای بیننده خواب می آورد که از هر جهت به مادرش شبیه می شود.

تعبیر عدس به مال زن

«ابن سیرین» از «حضرت ابراهیم ع » و از «اشعث» نقل می کند که عدس مالی است که از قبل زن عاید بیننده خواب می شود.
معبری نگاشته که چون ابراهیم ابوالانبیاء عدس دوست می داشت و خوردن عدس پخته را بر هر غذای دیگری ترجیح می داد، عدس در خوابهای ما خوب است و دیدنش در خواب میمون و مبارک است.

تعبیر خواب عدس آفت زده

اگر در خواب خود ببینید کشتزار عدس و یا انباری انباشته از عدس شما را آفت زده، مثلا شپشک گذاشته، خوب نیست.
  • چون خواب شما از یک زیان مالی بزرگ خبر می دهد.
اگر در خواب ببینید عدس پاک می کنید و عدس درون سینی سوسک و آفت دارد، دشمن ضعیفی هست که مزاحم شما می شود و زیان می رساند.

آفت عدس

عدس آفت مخصوصی دارد به شکل سوسک کوچک.
این آفت وقتی نوزاد است، عدس را سوراخ می کند و وارد آن می شود. اندک اندک مغز عدس را می خورد تا بزرگ و رسیده و کامل می شود آنگاه پوست را می شکافد و بیرون می آید.

دیدن این آفت عدس در خواب خیانت است.

  • اگر این آفت را با عدس در خواب خود ببینید، کسی هست که پنهانی و در خفا به شما خیانت می کند که اثر موحش این خیانتها بعد ظاهر می شود.

دیدن عدس پلو در خواب بهترین است؛

زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب