ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب عبا

تعبیر خواب عبا

تعبیر خواب عبا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عبا در ایران با پوشش خاص روحانیون است. آنها که روحانی و معمم نیستند و عبا خریداری می کنند، به نیت این است که هنگام اقامه نماز و خم و راست شدن لباسی پوشنده و مستور کننده بر تن داشته باشند، لذا عبا لباس مخصوص نماز شناخته شده است.

  • این خاص ایران و ایرانی هاست.
  • در کشورهای عربی عبا پوشش عام محسوب می شود و حتی بانوان به جای چادر سیاه عبای سیاه می پوشند.

تعبیر پوشیدن عبا در خواب به عنوان پوشش

داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد، تعبیر جامه و لباس را دارد که در جای خود نوشته شده است.

ولی اگر جهت عبادت و اقامه نماز باشد، نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید عبا می خرید که بپوشید و با آن نماز بگذارید، نشان آن است که در آینده کارهای نیک و خداپسندانه انجام می دهید و یا دیگران کاری می کنند که خیرش به شما می رسد.

تعبیر خواب هدیه دادن و گرفتن عبا

اگر در خواب ببینید عبایی دارید و آن را می بخشید، عبا گیرنده را به خیر و صلاح دعوت می کنید و او را به راه راست هدایت می نمایید.

اگر در خواب ببینید که دیگری به شما عبا می بخشد و یا عبایی را به دوش شما می افکند و یا عبایی را چهار تا کرده زیر سرتان می نهد که بخوابید، در صورتی که بدانید آنچه می گیرید عباست، خوب است.

تعبیر خواب پنهان شدن زیر عبا

اگر در خواب ببینید زیر عبا پنهان شده اید، یا عبا را طوری روی خود کشیده و نشسته اید که فقط چشم و صورتتان دیده می شود . در صورتی که عبا به شما تعلق نداشته باشد . نشان آن است که کسی از شما حمایت می کند و رازتان را نگه می دارد.

  • اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد، گویای آن است که واقعیاتی را از دیگران پنهان می کنید. کارهایی اعم از نیک و بد انجام می دهید که دوست ندارید کسی از آن آگاه شود.

بدگویی با خواب عبا

اگر عبایی داشته باشید و آن را به دوش دیگری ببینید، پشت سرتان بد میگویند. سر زبان های مردم می افتید و اینجا و آنجا راجع به شما حرف می زنند.

تعبیر خواب عبای سوراخ یا چرک

اگر در خواب ببینید عبای شما سوخته و سوراخ شده، نسبت به شما بی حرمتی می شود.

  • به شما اتهام و افترا وارد می آورند و به آبرویتان لطمه می زنند.
  • اگر در خواب ببینید عبای شما چرک و کثیف شده، منتظر بیماری و رنجوری و کسالت باشید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب