ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طوق (گردنبند، مچ بند، پابند)

تعبیر خواب طوق (گردنبند، مچ بند، پابند)

تعبیر خواب طوق (گردنبند، مچ بند، پابند)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در زمان ما طوق و غل، آنطور که در کتابها خوانده و شناخته ایم، متداول و موجود نیست.

طوق هم می تواند زینت و گردن بند زنانه باشد و هم النگو.

 • اعراب از نوعی طوق استفاده میکنند که زنان عرب به مچ پا می آویزند و آن را “خلخال” می نامند.
 • زنان غیرعرب طرق را از طلا و نقره می سازند و به گردن و یا به بازو می آویزند که البته طوق نامیده نمی شوند و اسامی متداول دیگری دارند.

تعبیر خواب خلخال

اگر زنی در خواب ببینید که “خلخال” به پا دارد، مجبور به اقامت در جایی می شود که دوست ندارد.

 • بیننده خواب بالاجبار در جایی زندگی و اقامت می کند که نه محل را دوست دارد و نه مصاحبش را.
 • این واکنش برداشت تاریخی است که از خلخال می کردند.
 • به کنیزکان زیبایی که می خریدند، خلخال مسی می بستند.
 • در اثر راه رفتن و جابجا شدن حلقه های خلخال مسی به هم می خورد و صدا می کرد.
 • در نتیجه صاحب کنیز می دانست که او کجای خانه است.
 • به این ترتیب امکان فرار از اسیر و برده نگون بخت گرفته می شد.
 • به همین علت معبران خلخال را طوق اسارت و اجبار تعبیر کرده اند.

خواب زیبا و خواندنی از خواب و تعبیر خواب طوق و خلخال

دختر زیبایی در خواب دید که خلخال سنگینی از طلا به پای دارد که به وقت راه رفتن حلقه های زرین به هم می خورند و صدا ایجاد می کنند. آن دختر زیبا چند ماه بعد با مردی ازدواج کرد که سی و هشت سال از خودش مسن تر بود و همراه شوهرش به شهری در حاشیه کویر مرکزی رفت. مرد ثروتمند دختر را با طلا خرید و دهان پدر و افراد خانواده اش را بست.

دختر در نامه های خود به خانواده اش می نوشت: “شبها مجبورم روی تختخواب درون پشه بند بخوابم؛ درحالیکه پایه های تختخواب را از بیم مار و رطیل و عقرب در آب قرار می دهند.

 • ملاحظه کنید تعبیر چقدر با خواب مطابقت داشت؛ چه که دختر هم از زندگی با آن مرد ناراضی بود و هم از اقامت در آن شهر که هر دو ارتباط داشت به پا و طوق که دایره ای مسدود بود.

حال اگر طوق مسدود نبود و یک شکاف باریک هم داشت، تعبیر به طور کلی فرق می کرد.

تعبیری که نوشته شد، تعبیر طول پا یعنی خلخال است، ولی تعبیر طول دست «النگو» تعهد است.

چنانچه زنی در خواب ببیند النگو یا النگوهایی در دست دارد، نسبت به کسی یا چیزی تعهد می پذیرد.

دیدن النگو و خلخال و بازوبند و دیگر زینت های زنانه برای مردان خوب نیست و تعابیر گفته شده برای زنان است.

حال اگر زنی ببیند از کسی النگویی هدیه می گیرد و او هرکس هست النگوی اهدایی را به دستش میکند، بیننده خواب نسبت به او متعهد می شود یا مدیون و بدهکار می شود و یا اخلاق وظیفه ای به عهده می گیرد که اهمیت آن به اهمیت النگو بستگی دارد.

تعبیر خواب گردنبند در خواب

اگر زنی در خواب طوق گردن ببینید، نشان اطاعت و انقیاد است.

 • اگر طوق از آهن باشد، تعبیر شدیدتر است و اطاعت و انقیاد عمیق تر و بیشتر و طبعأ تألم و غم و رنج نیز همراه دارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب