ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طناب

تعبیر خواب طناب

تعبیر خواب طناب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طناب در خواب کاری است که می کنید و یا موقعیتی است که دارید.

  • رشته ای است که در دست دارید و پیوندی می باشد که شما را به دیگر افراد جامعه و یا به زندگی و یا محیط ارتباط می دهد.

تعبیر خواب رخت طناب

اگر در خواب ببینید که مثلا به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می بندید که رختهای شسته را بر آن بگسترانید، بین شما و همسرتان، بین شما و دیگر افراد خانواده و بین خانواده و محیط اجتماعی پیوندی مستحکم و استوار و دلخواه ایجاد می گردد که استحکام آن پیوند به طول طناب و استحکام آن بستگی دارد.

  • البته این طول و استحکام نسبی است، نه میزانی که با وجب دست اندازه گیری شود.

تعبیر خواب دار زدن با طناب

اگر در خواب ببینید طنابی هست که شما را به آن آویخته و دار زده اند، در صورتی که پای شما در عالم خواب از روی زمین بلند شده باشد، خواب خوبی است؛ زیرا خواب میگوید شأن و مقام و مرتبه شما بالا می رود و ارتقاء می یابید؛ محبوب می شوید.

غالبا کسانی که طناب در خواب می بینید، در همین زمینه است: با گستردن لباس روی بند و یا دار زدن.

  • بیشتر بینندگان خواب از دیدن صحنه دار زدن متوحش و نگران می شوند.
  • ولی دار زدن جای تشویش ندارد.
  • اگر در آن حال پای شما از زمین بلند شده باشد خوب است.
  • اگر پایتان به زمین چسبیده باشد، خوب نیست.

تعبیر خواب پاره شدن طناب با دار زدن

اگر در همان حال که شما را دار زده اند، ببینید طناب پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید، خوب نیست؛ چون نشان تنزل شان و مقام شماست. سقوط اجتماعی است.

  • مسئله مرگ و زندگی در خواب با دار و دار زده شدن مطرح نمی شود.
  • بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می گیرد؛ چون روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می جوید، که دار را بر می گزیند.

تعبیر خواب فرود آمدن از طناب

اگر در خواب ببینید طنابی آویخته است و شما از طناب فرود می آیید، خوب نیست.

  • اگر از آن طناب بالا بروید، خوب است؛ زیرا خواب شما می گوید مرحله ای دشوار را پشت سر می نهید و به موقعیت می رسید.

تعبیر خواب طناب دور دست و پا و گردن

اگر در خواب ببینید که دستهای شما را با طناب بسته اند، کاری پیش می آید که نمی توانید انجام دهید و در واقع وامی مانید.

اگر در خواب طناب به پای شما بسته بود، نشان آن است که از رفتن و انجام کار ناتوان می شوید.

اگر در خواب ببینید طنابی به گردن شما بسته شده اما سر دیگر طناب به زمین افتاده و یا اصلا دیده نمی شود، خواب شما می گوید دینی به گردنتان مانده و هست که ادا نکرده اید.

پاره کردن طناب در خواب

اگر در خواب ببینید طناب بلند و محکمی جایی بسته شده و آن را پاره میکنید، نشان آن است که عهد شکنی می کنید. به قول و قرار پیمان خود عمل نمی کنید.

  • اگر در خواب بدانید که آن طناب به کسی تعلق دارد، رابطه خود را با او قطع می کنید و پیوندتان را می برید.

بافتن طناب در خواب

اگر در خواب ببینید طناب را می بافید، یا طنابی را گره میزنید، نشان آن است که پیمان می بندید. کاری انجام می دهید که لازمه اش تعهد و وظیفه شناسی است و یا نذر میکنید؛ زیرا نذر نیز نوعی پیمان بستن با خداوند است.

اگر در خواب ببینید طناب را به جایی می اندازید که نمی دانید کجاست، فرصت طلبی می کنید؛ سودجویی می نمایید.

و اگر ببینید حلقه ای طناب زیر بغل گرفته اید و با خود به خانه می برید، تعهد می پذیرید و وظیفه ای سنگین بر عهده می گیرید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب