ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طلق

تعبیر خواب طلق

تعبیر خواب طلق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طلق در خواب قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند.

تعبیر خواب داشتن طلق در خواب

چنانچه در خواب ببینید طلق دارید، به هر شکل و عنوان که باشد، موردی پیش می آید که آگاهانه و دانسته ریا میکنید.

  • حقیقتی را وارونه نشان می دهید.
  • یا امری بدیهی و آشکار را منکر می شوید که طبعا برای شما جز ندامت و پشیمانی، از جهت خودتان و ملامت و سرزنش را از سوی دیگران چیزی ندارد.

چنانچه ببینید دیگری طلق دارد، به هر عنوان و شکل که باشد و وجود آن طلق به نحوی با شما رابطه پیدا می کند؛ او هر کس هست، قلب واقعیت میکند و زیانش متوجه شما که بیننده خواب هستید، می شود.

می دانید که طلق یک ماده کانی و نسوز است.

لذا در خواب اگر دیده شود، به یکدندگی و لجاجت و سرسختی جاهلانه دلالت دارد. غالبا از طلق به جای شیشه استفاده می کنند. به همین سبب در خواب دروغ و تقلب و نیرنگ و قلب واقعیت تعبیر شده است.

تعبیر خواب خانه ای از طلق

اگر در خواب ببینید خانه ای از طلق ساخته اید که از درون آن بیرون دیده می شود و از خارج روشنایی روز به داخل خانه نفوذ می کند، بنایی بر دروغ و نیرنگ و فریب می نهید.

  • کاری را شروع میکنید که اساس آن واقع و پذیرفتنی نیست و مردم از آن خیر و بهره نمی برند.
  • اگر این کار را دیگری هم کرده باشد، شما که بیننده خواب هستید، از گناه و
    تزویر بری نیستید.

پوشاندن بخاری با طلق

اگر در خواب ببینید که پنجره شعله افروز چراغ یا بخاری را با طلق می پوشانید، در آینده ای نه چندان دور منع خیر می کنید. عملی مرتکب می شوید که عالما عامدا مانع رسیدن خیر و فایده یکی به دیگری می شوید.

پوشاندن پنچره با طلق

اگر ببینید پنجره اطاق خویش را با طلق پوشانیده اید و یا شیشه طلقی به اتومبیل خود نهاده اید، نشان آن است که فضولی می کنید.

  • بدون داشتن مجوز و حق در کار مربوط به دیگران دخالت می کنید و مستوجب سرزنش و ملامت می شوید.

تعبیر خواب لباس و ظروف طلقی

اگر در خواب ببینید در آشپزخانه ظروف طلقی دارید، نگران فریب و نیرنگ از طرف همسرتان باشید.

اگر در خواب ببینید لباسی از طلق پوشیده اید کاری میکنید که سر زبانها می افتید و مردم با سرزنش شما را با انگشت به هم نشان می دهند.

تعبیر خواب معدن طلقی

اگر در خواب ببینید از معدن طلق بر می دارید و از لای سنگهای کوه ورقه های طلقی را استخراج می نمایید، نشان آن است که کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که وقت و نیروی شما را هدر می دهد و هیچ سودی عایدتان نمی کند.

  • طلق رنگی این تعابیر را تشدید می کند؛ مخصوصا اگر در خواب بدانید خودتان طلق را رنگ کرده اید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب