ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طلبکار

تعبیر خواب طلبکار

تعبیر خواب طلبکار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طلبکار در خواب یا «حریف» است. یا «رقیب» است و یا «خصم و دشمن».

اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب ببینید طلبکار به سراغتان آمده و یا هر طلبکاری را در خواب ببینید، خواب شما تعبیر ندارد؛

  • زیرا واکنش و دنباله افکار و اندیشه های روزانه شماست.
  • خواب شما بازگشت و تصویری تشویشی است که معمولا همه بدهکاران از طلبکار خویش دارند.

اما اگر واقعا بدهکار نباشید و طلبکاری در خواب ببینید، خوابتان تعبیر دارد.

این طلبکار در خواب شما یا رقیب است یا حریف و یا دشمن که البته شدت و ضعف و اهمیت آنها به وضع و موقعیت خود بیننده خواب بستگی دارد.

  • تشخیص اینکه طلبکار کدام یک از این سه تن می تواند باشد، با خود بیننده خواب است؛ ولی به هرحال از این سه حالت خارج نیست.

تعبیر مخفی شدن از طلبکار در خواب

اگر در خواب ببینید طلبکاری دارید که از او مخفی می شوید و میگریزید، کسی هست که دیده به شما دارد و شما از او می گریزید و خطری هست که تهدیدتان می کند؛ ولی این خطر مرگبار نیست. بزرگ نیست، زیرا مالی است.

تعبیر دیدن طلبکار در خواب

اگر در خواب ببینید طلبکاری شما را دید و طلبکاری کرد، بی آبرویی راه انداخت و از شما مطالبه کرد، نشان آن است که در آینده با کسی که دوستش ندارید، برخوردی خشن پیدا می کنید.

تعبیر خواب طلب داشتن از کسی

اگر در خواب ببینید خودتان از کسی طلب دارید و دنبالش می گردید، نسبت به شخصی دین اخلاقی و یا مالی دارید. یا تکلیفی به عهده شماست که انجام نداده اید و خودتان به این قصور معترفید، اما ذاکره شما آن را فراموش کرده است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب