ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طشت

تعبیر خواب طشت

تعبیر خواب طشت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طشت زنی است میانسال و یا سالمند و نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی تمامی نیازهای او می تواند باشد. او هم می تواند خادم باشد و هم خواهر و هم خاله و یا عمه.
  • به هرصورت طشت زنی است که سن و سالی هم از او گذشته و با تجربه و کارآمد شده است.
  • طشت چنین زنی است پرطاقت، پرظریف و صبور و همه فن حریف که از انجام هیچ خدمتی شانه خالی نمی کند و روی برنمی گرداند.

تعبیر خواب داشتن طشت

اگر در خواب ببینید طشتی دارید که متعلق به شماست، چنین زنی در زندگیتان پیدا می شود و یا هست که شما نمی دانید و با توجه و عنایت ندارید.
  • اگر در خواب ببینید طشتی دارید که قبلا نداشته اید، زنی دلسوز و مهربان به زندگی شما وارد می شود که رنگ همه چیز را تغییر می دهد.

تعبیر خواب داشتن طشت پر

اگر در خواب ببینید طشتی پر دارید، باید دید در طشت چه پر کرده اید و با پر کرده اند. تعبیر نسبت به محتوای طشت فرق می کند.

  • اگر طشتی که در خواب می بینید پر از رخت چرک و کثیف باشد، غم و اندوه و کسالت انباشته میکنید و توان او را می گیرید.
  • اگر طشت در خواب شما پر از آب صاف و روشن و زلال باشد، خواب خوب است؛ زیرا آن زن صفا و روشنی به خانه شما می آورد.
  • اگر از آب صابون پر باشد باز هم غم و کسالت و وبال دست و پاگیر است.

تعبیر خواب گم کردن طشت

اگر در خواب ببینید طشتی دارید که آن را گم کرده اید، غمخوار و کمک خود را از دست می دهید.
 
اگر در خواب ببینید طشتی دارید که آن را دور افکنده و یا بخشیده و یا فروخته اید، زن دلسوز زندگی خویش را از خود می رانید و موهبتی را از دست می دهید که البته این کار به سود شما نیست.

تعبیر خواب طشت کج و سوراخ

اگر ببینید طشتی قراضه و کج و معوج و ناصاف دارید، زن غمخوار شما بدخلق و ضعیف و ناتوان شده و کارآیی خویش را از دست داده است.
اگر ببینید طشتی دارید که سوراخ است، او رنجور و بیمار می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب