ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طبق

تعبیر خواب طبق

تعبیر خواب طبق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طبق در نظر معبران کهن، خادم و کنیز و برده بوده است و درباره طبق چیزهایی در همین زمینه نوشته اند.

ولی چون اولا طبق در زندگی امروز مورد مصرف آنچنانی ندارد، دوم مسئله داشتن کنیز و برده منتفی است؛ تعابیر معبران گذشته را معتبر تلقی نمی کنیم و یا قابل اطلاق نمی دانیم.

تعبیر کلی طبق در خواب

طبق کلا توقع و انتظارات ما است از حوادث و اشخاصی که با ایشان برخورد می کنیم و در جریان زندگی روزمره خود روبرو قرار می گیریم.

طبق در گذشته و حال

در گذشته طبق وسیله ای بود که در زندگی روزانه مردم مصرف زیاد داشت. به زبان دیگر از طبق همان استفاده را می کردند که امروز ما از سینی می کنیم.

  • وقتی می خواهیم غذا سر سفره ببریم، ظرف غذا را در سینی می نهیم، در گذشته در طبق می نهادند. از مهمان در سینی پذیرایی می کنیم.
  • در گذشته در طبق تحفه و پیشکشی را در طبق قرار می دادند. شیخ سعدی نیز گفته: «به چه کار آیدت زگل طبقی»؟ عینا طبق را به جای سینی امروز به کار گرفته است.
  • با این تعریف تعبیری که در مورد سینی داشتیم، در مورد طبق نیز صادق است؛ ولی چون تصور ما نسبت به طبق چیز دیگری است، آن را انتظار و توقع می دانیم.

تعبیر خواب کثرت طبق ها

اگر در خواب ببینید طبقهای متعددی را به دیوار تکیه داده اند، نشان آن است که نوعی حادثه خانگی و فامیلی و خانوادگی اتفادق می افتد.

  • مثل عروسی، ولیمه، مهمانی، ختنه سوران و غیره.
  • این در صورتی است که روی طبق ها را ببینید.

اگر در خواب طبقهایی را ببینید که به دیوار تکیه داده اند و شما پشت آنها را می بینید، حادثه ای خانگی و خانوادگی اتفاق افتاده که تمام شده و ختم گردیده و آثار آن باقی مانده است.

شنیدن خبر با تعبیر خواب طبق

اگر در خواب ببینید طبقی را به سوی شما می آورند، خبری به شما می رسد و یا هدیه ای دریافت می دارید.

اگر طبقی را از شما دور می کنند، وظیفه ای انجام نشده مربوط به خانه و خانواده دارید که ذهنتان آن را یاد آوری می کند.

تعبیر خواب طبق های پر و چیده شده

اگر ببینید طبق چیده و پری را به طرف شما می آورند، خوب است؛ زیرا نشان آن است که به توقع شما پاسخ داده می شود و انتظارتان برآورده می گردد.

  • اگر در طبق آیینه چراغ باشد، چه بیاورند و چه ببرند، خوب است. مبارک و میمون است.
  • اگر طبقی را برای ما بیاورند، یک آرزوی ما برآورده می شود.
  • اگر ما طبقی را برای کسی بفرستیم، به توقع و خواهش او پاسخ می دهیم.

تعبیر خواب طبق شکسته

طبق شکسته نشان بر نیامدن آرزوها و خواست هاست.

  • چه متعلق به شما باشد و چه مال دیگری؛
  • چون غالبا به بیننده خواب بر می گردد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب