ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشمگیر خوردنی نیست، در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود.

انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد.

  • به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند.
  • چون در منظر بیننده خواب قرار بگیرد، او را می فریبد؛ او را از راه بدر می برد و به باطل می کشاند.

تعبیر خواب بال و پر رنگارنگ طاووس

چنانچه در خواب ببینید طاووسی می خرامد و بال و پر رنگارنگ خویش را می گشاید و جلوه می کند، نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید.

  • البته این را خود بیننده خواب بهتر می داند و می تواند تشخیص دهد که چه چیز زودتر فریبش می دهد.
  • هستند کسانی که فریب زن را می خورند.
  • عده ای در مقابل پول ضعف دارند و چنان زود فریب پول را می خورند که با نشان دادن چند بسته اسکناس مثل گربه رام و مطیع می شوند.
  • دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف نشان میدهند و برای رسیدن به جایی هرقدر کم ارزش، همه چیز خود را از دست می دهند.
  • به هرحال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن است برای بیننده خواب.

تعبیر خواب دنباله رو طاووس بودن

اگر در خواب ببینید طاووسی می رود و شما نیز او را دنبال می کنید، جلوۂ فریب شما را به خود می کشد و یا کشیده و شما خود توجه ندارید که تا کجی پرتگاه پیش رفته اید.

  • این هشدار ذهن بیننده خواب است.

مقاومت در برابر فریب

اگر شما بروید و طاووس به دنبالتان بیاید، نشان آن است که شخصیت نیرومندی دارید و در مقابل فریب ها مقاوم و سرسخت هستید.

فریبا نخورده اید و عمده فریب ها را کوچک و ناچیز می شمارید و از آنها می گریزید.

تعبیر طاووس به بخت و اقبال

اگر در خواب ببینید مرغ خانگی شما طاووس شده، بخت به شما روی می آورد و ستاره اقبال درخشیدن می گیرد، ولی هنوز فریب و نیرنگ شما را تهدید می کند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب