ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب صنوبر

تعبیر خواب صنوبر

تعبیر خواب صنوبر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران سنتی خودمان در مورد سرو و صنوبر نظر خوش ابراز نداشته اند و آن را در ردیف درختان خوب به حساب نیاورده اند، در حالیکه نباید این طور باشد.

“ابن سیرین” نوشته “صنوبر مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت

ولی مولف «نفایس الفنون» معتقد است که “صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد”.

مجلسی رحمه الله علیه در مورد صنوبر سکوت کرده و چیز مهمی ننوشته، اما کلا درختان سرسبز را بد ندانسته است.

اولین چیزی که در سرو صنوبر توجه بیننده را جلب می کند، راستی و بلندی و ارتفاع و سرسبزی و خرمی آن است.

چنانچه سرو صنوبر در خواب بخواهد که سمبول چیزی قرار بگیرد، بی تردید همین دو امتیاز را متجلی می کند.

  • پس اگر در خواب سرو صنوبر ببینید باید روی راستی و صداقت و بلندی قدر و مرتبه و فرح و شادی و نشاط حساب کنید.

تعبیر خواب سرو صنوبر

اگر در خواب خود ببینید سروی از نوع صنوبر دارید که متعلق و یا در محوطه خانه شماست، با مردی آشنا می شوید و یا مردی سر راهتان قرار میگیرد که راستگو و صدیق است و برای شما نشاط و شادی می آورد.

  • او مردی است قوی هیکل استخوان دار و با نشاط، اما به شدت تلخ زبان و بد دهن که اطرافیانش را با سخنان خود اگرچه راست و صادقانه هم باشد، آزار می دهد و می رنجاند و با وجود حسن نیت و پاکدامنی دیگران نسبت به او التفاتی ندارند.

اگر صنوبر در خواب ببینید، با چنین انسانی در آینده روبرو خواهید شد که در زندگان موثر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب