ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

صندوق در خواب کسی است که امین باشد. راز دار بیننده خواب باشد.

  • صندوق در خواب هرکس آن است که بتواند راز خودش را بدون ترس و واهمه با او درمیان بنهاد و چنانچه پول و یا امانتی داشت، به او بسپارد.
  • صندوق در خواب یا همسر است و یا دوست رازدار و صمیمی و یکرنگ.

تعبیر خواب صندوق از دیدگاه ابن سیرین

“ابن سیرین” میگوید «صندوق در خواب یا جاه است و یا زن».

و خود «ابن سیرین» از قول امام صادق (ع) نقل می کند که «صندوق در خواب یا جاه است و یا بلندی و رفعت و یا زن» که مفهوم و معنی آن یکی است.

به نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر تعبیر خواب، صندوق همان دوست خوب و شفیق و رازدار است و یا زن است.

  • به راستی انسان فقط به این دو نفر می تواند راز خویش را بگوید و به ایشان می تواند اعتماد داشته باشد.
  • گاه اتفاق می افتد که مردان راز خویش را به همسر خود می گویند و نسبت به او اعتماد نشان می دهند،
  • اما این اعتماد را نسبت به پدر و مادر خویش ندارند و با آنها راز خویش را در میان نمی نهند.

تعبیر خواب صندوق آهنین

اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین دارید، نشان آن است که یا زنی سالم و خوب و قابل اعتماد دارید و یا دوستی خوب و شفیق و رازدار.

  • اگر در خواب ببینید در صندوق را گشودید و از درون آن چیزی جالب و بدیع و نفیس بیرون آوردید که گمان نداشتید چنان چیزی در صندوق باشد و بالجمله از دیدن آن چیز هرچه که باشد، خوشحال شدید، صاحب فرزند دلخواه خود می شوید.
  • اگر پسر بیشتر دوست داشته باشید، پسر خواهد بود.
  • چنانچه دختر را بیشتر بپسندید، صاحب دختر می شوید.

تعبیر خواب صندوق نسوز و بزرگ

اگر در خواب خود ببینید صندوقی نسوز و بزرگ دارید، دوستی صاحب مقام و جاه و شخصیت می یابید که می توانید به او مطمئن باشید و از وجودش بهره مند گردید.

تعبیر خواب صندوق چوبی

اگر در خواب ببینید صندوق چوبی و شکسته ای دارید، به هسمرتان نمی توانید اطمینان کنید و یا او بیمار و رنجور می شود.

  • همین حالت است اگر ببینید صندوق شما سوخته، یا شکسته و یا سوراخ شده است.

دزدیده شدن صندوق به از دادن همسر

اگر در خواب ببینید صندوق شما را دزد برده و یا آن را گم کرده اید، همسرتان را از دست می دهید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب