ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب صندلی

تعبیر خواب صندلی

تعبیر خواب صندلی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

صندلی در خواب معرف و گویای چیزهای متفاوت و متنوعی می تواند باشد.

 • صندلی در خواب مسند و تکیه گاه و نقطه اتکاء است.
 • هم می تواند شغل و کار و حرفه شما باشد.
 • هم ممکن است موقعیت اجتماعی و یا خانوادگی بیننده خواب باشد.

تعبیر خواب صندلی در خواب خانم ها

اگر زنی در خواب ببیند صندلی دارد، یا ببیند روی صندلی نشسته و صندلی او شیک و محکم و استوار است، خوابش می گوید آن زن از زندگی زناشویی و خانوادگی خود راضی است. در خانواده موقعیت محکم دارد و همگان به او متکی هستند. خیلی بیشتر از آنچه که او به آنها متکی باشد.

تعبیر خواب صندلی در خواب آقایان

اگر مردی در خواب ببیند روی صندلی مجلل و محکمی نشسته، از شغل و کار و حرفه خویش راضی و خشنود است و فکر میکند حرفه اش مطمئن و آینده اش تأمین می باشد.

تعبیر خواب صندلی بزرگ

اگر در خواب ببینید روی صندلی بزرگی نشسته اید که از قد و قواره شما بزرگتر است:

 • به ناحق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد.
 • یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد می باشید؛
 • یا دست به کاری می زنید که توانایی انجام آن در وجودتان نیست.

تعبیر خواب صندلی کوچک

اگر در خواب ببینید صندلی زیر پایتان کوچک و لرزان و سست است، موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خویش بیمناک هستید و یا بیمناک می شوید.

 • ولی اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک اما محکم است، خواب شما می گوید لیاقت انجام کارهای بزرگتری را دارید. خواب می گوید کاری که به شما محول شده، کوچک اما مطمئن است.

یک دست صندلی یک جور و یک رنگ حکم واحد را دارد.

در این صورت اگر دیدید یک دست صندلی نو خریده اید و به خانه می برید، کاری در جهت رضای همسر خویش انجام می دهید.

 • اگر خانمی در خواب ببیند یک دست صندلی نو و جدید در خانه دارد، کاری میکند که رضایت شوهرش را بر می انگیزد و موقعیت عاطفی بهتری کسب می کند. شوهرش او را بیشتر دوست خواهد داشت.

تعبیر خواب صندلی به همسر

اگر زنی در خواب دید همسرش صندلی ها را پاک می کند و یا به صندلی ها رنگ می زند، یا صندلی های جدید خریده و به خانه می آورد، برای شما خدمتی دلنشین و راضی کننده انجام می دهد.

تعبیر خواب صندلی به بچه دار شدن در خواب زنان

اگر همسرتان در خواب برای شما صندلی نهاد و شما روی آن صندلی نشستید، برای شما پسری می آورد.

 • اگر در خواب شما به همسرتان صندلی تعارف کردید و او روی آن صندلی نشست، دختری می آورد که به خودش شبیه است و می تواند جای مادرش را بگیرد.

اگر در خواب دیگری به شما صندلی تعارف کرد، سودی به شما می رساند که در تحکیم و تقویت شما موثر است.

تعبیر شکستن صندلی در خواب

اگر در خواب ببینید که صندلی را زدید و شکستید، زبان بزرگی متحمل می شوید. ممکن شغل خود را از دست بدهید و یا در خانواده موقعیت متزلزلی پیدا کنید.

 • اگر در خواب صندلی را بشکنید و آن صندلی متعلق به دیگری باشد، به او ضرر می زنید و آسیبی مالی می رسانید که بسیار مهم است و برای آن شخص حیاتی می باشد.

تعبیر خواب صندلی به غرور و کبر

اگر در خواب ببینید در اطاقی که عده ای حضور دارند روی صندلی نشسته اید، در آینده دچار کبر و غرور می شوید.

 • اگر در خواب ببینید در اطاقی همه نشسته اند و شما ایستاده اید، در آینده تحقیر می شوید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب