ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شیر (خوردنی)

تعبیر خواب شیر (خوردنی)

تعبیر خواب شیر (خوردنی)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است.

  • به خصوص اگر در خواب شیر حیوانات شناخته شده و حلال گوشت باشد. مثل شیر، گاو، گوسفند، شتر و بز و غیره.

تعبیر خواب شیر شتر

شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود و یا نعمتی است که از راه دور به دست شما می رسد.

  • اگر در خواب ببینید شیر شتر می نوشید، به مسافرت می روید و از این سفر سود می برید.
  • چنانچه به سفر نروید، هدیه ای از راه دور به شما می رسد.
  • معبران نوشته اند شیر شتر و شیر آهو فراخی روزی است.

تعبیر خواب شیر گاو

شیر گاو نعمتی است که در زراعت و کشاورزی و یا در زمینه امور زراعی و دامی نصیب بیننده خواب می شود.

  • اگر شیر گاومیش بخورد، از زنی زحمت می بیند و زنی تنبل و شکمباره و مزاحم وبال زندگیش می شود.

تعبیر خواب شیر بز

شیر بز نعمتی است که به کمک هوش و ذکاوت و جد و جهد و تلاش به چنگ می آورید.

  • اگر بیننده خواب ببیند شیر بز می خورد، از زنی باهوش و زرنگ سود می برد.

تعبیر کلی خواب شیر 

روی هم رفته شیر در خوابهای ما نعمت است و هر چه که تازه تر باشد، بهتر است.

  • اگر در خواب ببینید دبه و یا ظرف بزرگی شیر دارید، مالی اندوخته نصیب شما می شود و یا خودتان چنان مالی را می اندوزید.

اگر در خواب ببینید شیری می نوشید که ترش شده، خوب نیست، چون به غم و اندوه و مشکل مالی اشاره می کند.

  • این خواب ضرر و زیان و شکست مالی است، مگ اینکه در خواب شیر را از دهان بیرون برانید و ظرف شیر را نیز خالی کنید.

اگر زنی در خواب ببیند سینه اش شیرآورده، صاحب فرزند می شود.

  • ولی اگر مردی این خواب را ببیند، به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر خواب شیر فیل

اگر ببیند شیر فیل می خورد ، از بزرگی بهره مند می گردد و مال به دست می آورد.

  • اگر شیر خوک بخورد، بی خرد می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب