ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

11 + 15 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شکوفه

تعبیر خواب شکوفه

تعبیر خواب شکوفه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن تمامی شکوفه ها در خواب خوب است. شکوفه از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهد. اروپاییان برای شکوفه ها تعابیر زیاد نوشته اند، اما معبران خودمان زیاد روی آن تکیه نکرده اند.

تعبیر خواب شکوفه گیلاس

شکوفه گیلاس دختر جوانی است بین پانزده تا بیست ساله.
  • اگر در خواب خود را در میان درختان پرشکوفه گیلاس ببینید، زندگی به رویتان لبخند می زند و شادی و نشاط مطمئنی در پیش خواهید داشت.
  • انبوهی شکوفه ها نشانه تعدد دختران نیست، بلکه گویای این است که با چنین دختری روبرو خواهید شد.
  • اگر مرد متاهل و میانسالی این خواب را ببینید، خواب او فقط گویای شادی و نشاط است و بس.
  • اما برای جوانان کشاکش عاطفی را نیز خبر می دهد.

تعبیر خواب شکوفه آلبالو

شکوفه آلبالو پسر جوانی است خشن و ترشرو و گستاخ بین چهارده تا هجده سال.

تعبیر خواب شکوفه سیب

شکوفه سیب زن جوانی است بین هجده تا بیست و پنج سال.

تعبیر خواب شکوفه بادام

شکوفه بادام پول و مال اندک است. به خصوص مالی است بخش بخش ، نه اندوخته و انباشته.

تعبیر خواب شکوفه زردآلو

شکوفه زرد آلو زنی است بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد و شما را نیز رنجور و بیمار می کند.

تعبیر خواب شکوفه کاج و سرو و چنار و…

اگر در خواب خود ببینید درختان بی بر مثل کاج و بید و سرو و چنار شکوفه آورده اند، خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است. مشکلی بزرگ و غم انگیز در زندگی بیننده خواب به وجود می آید.

دیدن شکوفه در فصل بهار بهتر است، ولی در فصول دیگر هم بد نیست؛ به استثنای زمستان.

  • دیدن شکوفه در فصل زمستان خوب نیست.
  •  چیدن و کندن شکوفه را نیز زیان و ضرر و اندوه و غم تعبیر کرده اند.
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب