ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شکنجه

تعبیر خواب شکنجه

تعبیر خواب شکنجه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن شکنجه در خوابها ممکن است به دو علت باشد:
 • یک ناراحتی اعصاب و تشویش و اضطرابی که در بیداری با آن دست به گریبان هستیم.
 • دو؛ به علت خشم و ناراحتی و نفرت و انزجاری که از محیط و یا شخص معینی داریم.

هر دوی این حالات در خوابهای ما زیاد اتفاق می افتند و از نظر معبران نه این تعبیر دارد نه آن، و زیاد نباید روی این نوع خوابها پیگیری کرد.

 • خوابهایی که واکنش اعمال و یا دنباله اندیشه های روزانه ما باشند، به هیچ وجه معتبر نیستند و تعبیر ندارند و درباره آنها نه باید نگران باشیم و نه خوشدل و امیدوار.
 • تنها خوابی دارای تعبیر و معنی خاص می شود که در نهایت سکون و آرامش و آسایش بر ما متجلی شود و ظاهر گردد.
 • اگر شب بدون دغدغه و فکر و خیال خوابیدید و نیمه شب خواب شکنجه دیدید، صبح به دنبال تعبیر آن بگردید، در غیر این صورت خویشتن را مشوش نکنید.

تعبیر شکنجه شدن در خواب

حال اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد، مفهوم موافق آن این است که تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شکنجه اعمال کند.

 • این پیش داوری ذهن شماست که همه اینها را در یک لحظه شکنجه شدن» نشانتان می دهد.
 • ضمیر نهفته شما می خواهد شما را هشیار کند و آگاهی دهد که یا خوار شده اید و یا خوار و زبون خواهید شد.
 • کسی هست که به شما تعدی می کند و شما نمی توانید از حق خود دفاع کنید.

  شخصی که شما را شکنجه می دهد، لازم نیست حتما همان کسی باشد که شما را خوار و ذلیل کرده است.

 • خواب شباهتی را جستجو می کند و می یابد و نشان می دهد.
 • این شباهت ممکن است در قد و اندازه، در بینی، حتی در صدای او باشد.

تعبیر خواب شکنجه شدن توسط فرد ناشناس

چنانچه در خواب ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد که به هیچ وجه او را نمی شناسید، یک بیگانه سر راهتان قرار میگیرد که اهانت می کند و اگر او آشنا بود، باز هم ممکن است خود او نباشد و باید شباهت را جستجو کرد.

تعبیر خواب شکنجه شدن توسط فرد آشنا

اگر در خواب ببینید شکنجه کننده آشناست، از آشنایان و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید.

تعبیر خواب شکنجه دادن

اگر در خواب ببینید خودتان کسی را شکنجه می کنید، اگر به دلایل ذکر شده در بالا نباشد، میل تسلط بر دیگران است؛ اما این تسلط قهری است نه عاقلانه.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب