ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شکنبه یا شکمبه

تعبیر خواب شکنبه یا شکمبه

تعبیر خواب شکنبه (شکمبه)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعبیر شکنبه یا شکمبه همان است که برای سیرابی نوشته شد.
مجموعه شکنبه، سیرابی، شیردان و روده های دستگاه گوارشی نشخوارکنندگان را تشکیل می دهد و اینها تأویلات مشابهی دارند، با اندکی اختلاف که مبتنی است بر تقدم و تأخر آنها در سیستم گوارشی حیوان.
  • دسته ای از معبران در کار تعبیر بسیار دقیق هستند و از هیچ نکته ای بی بذل توجه نمیگذرند؛ زیرا اعتقادشان بر این است که هیچ چیز در خواب فاقد اشاره نیست و بدون علت در خواب متجلی و ظاهر نمی شود.
  • دستهای دیگر از معبران کلی تر به خواب می نگرند و میگویند خواب نیز مانند عمل «نگریستن» است در بیداری.
  • ما برای اینکه به آن تاکسی که می خواهیم سوار شویم نگاه کنیم، خیلی چیزهای دیگر را نیز در خواب می بینیم. هدف دیدن ما تاکسی است، اما از دیدن آن همه اشیاء و اشخاص ثابت و متحرک ناگزیزیم. آنچه که می بینیم، در مقابل آنچه که می خواهیم ببینیم و به آن نگاه می کنیم، فاقد اهمیت هستند… با این استدلال معتقدند که خواب نیز چنین است.
  • محور خواب هر چه هست، همان اهمیت را دارد و بقیه را باید رها کرد و بی توجه از آن گذشت.
  • پس شکنبه و سیرابی و شیردان نیز همین حالت را دارند و نزد این دسته از معبران تقدم و تأخرشان فاقد اهمیت می باشد.

تعبیر خواب کلی شکنبه

به هرحال شکنبه در خوابهای ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است. همه آن چیزهایی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم.

اگر در خواب ببینید که شکنبه گوسفند، یا گاو، یا شتر و یا هر حیوان حلال گوشت دیگری دارید، مالی از طریق حلال به دست می آورید و این چیزی است علاوه بر مستمری شما که همیشه داشته اید.

تعبیر خواب شکنبه حاوی سرگین

اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد، مالی است حرام و اگر پخته باشد، حرام مشدد است؛ وبال است.

  • اگر در خواب شکنبه ای داشته باشید که بدرنگ و متعفن باشد؛ گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید.
  • شکنبه حیوانات حرام گوشت و حیوانات سبع و درنده که گوشت آنها را حتی حیوانات دیگر هم نمی خورند، غم و اندوه است؛ اما گویای زیان مالی نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب