ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در یک خوابنامه فرانسوی نوشته بود:

شخصی به معبر مراجعه کرد و گفت دیشب در خواب دیدم با شکر فراوانی که در اختیار دارم، خانه ای بزرگ و مجلل ساخته ام که درها و ایوان های زیاد دارد. هر جای این خانه مجلل می رفتم، می توانستم با زبان شیرینی را حس کنم و با مالیدن زبان به در و دیوار شیرین کام شوم.

معبر به او گفت: “خانه ات خراب است؛ چه که هم باران آن را ویران می کند، هم آفتاب. از این خانه تو همانقدر بهره می بری که کامت شیرین شود.”

شکر در خواب همان است که کام را شیرین می کند و جز آن چیزی نیست و نمی تواند باشد.

 • معبران سنتی ما نیز همین را نوشته اند.
 • آنها که گسترده تر مینگریستند، گفته اند: “سخنان خوش از دوستان شنیدن».

اگر دنیایی شکر داشته باشید، بیش از یک قاشق چای خوردن، همانقدر که استکان چای را شیرین کند، نمی توانید از آن بهره بگیرید.

 • همان یک قاشق چایخوری کامتان را شیرین می کند.
 • بقیه هر اندازه که باشد، وبال است. دست و پاگیر است و گاهی بلا و مصیبت است.

معبران نوشته اند که اندکی شکر در خواب دیدن خوب است.

 • شیرین کامی و کامروایی است.
 • سخنان شیرین و دوستانه و محبت آمیز از دیگران شنیدن است.

اما شکر بسیار خواب دیدن به هیچ وجه خوب نیست.

شکر آسیب پذیرترین چیزهاست.

 • باد و هوا آن را آلوده و کثیف می کند.
 • آفتاب آن را ذوب می کند.
 • باران شکر را می شوید و به آب شیرین مبدل می نماید؛ به شربتی که غیر قابل استفاده است.
 • پس اگر در خواب ببینید شکر بسیار دارید، مطمئن باشید که آسیب پذیر و ضربه خور شده اید. مراقب خودتان باشید.

اگر در خواب شکر اندک دیدید، خوب است؛چه که خواب شما می گوید کامروا می شوید.

دادن شکر اندک به دیگران شیرین کام کردن سایرن است و گرفتن آن نیز خوب است.

اگر در خواب ببینید شکر اندکی با چای و یا غذا می خورید، خوب است؛ چون شما را تحسین می کنند و می ستایند.

 • ولی اگر در خواب ببینید دهان را پر از شکر می کنید و قورت می دهید و باز اینکار را تکرار می کنید، خوب نیست
 • . خواب شما میگوید شکست و تلخکامی و نامرادی انتظارتان را می کشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب