ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شوربا

تعبیر خواب شوربا

تعبیر خواب شوربا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. شوربا نعمت و سودی است مسلم و بی تردید.

  • این تعبیر کلی شورا است
  • ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از چیزهای مختلف تهیه و پخته می شود، طعم و مزه و اجزاء تشکیل دهنده شان مسیر تعبیر را تحت تاثیر قرار می دهند و گاه اصلا خط تعبیر را تغییر می دهند.
  • به طوری که حتی نعمت، نکبت و زحمت می شود.

اگر در خواب فقط شوربا ببینید، خوب است؛

چون خوبی و نعمت تعبیر شده. چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد. ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد، غم و اندوه و ناراحتی است.
خیلی از کارها هستند که ما به امید بردن سود آن کارها را انجام می دهیم و یا اقدام پرخیر و برکتی میکنیم، ولی در جریان عمل با شکست روبرو می شویم و ناراحتی نصیب ما میگردد.

  • شوربای بدطعم و بدمزه چنین امری را در خواب ما می نمایاند.
  • کار و یا چیز پر نعمت و پرخیر و برکتی است که به دست ما می رسد، ولی نتیجه آن غم و اندوه و تلخکامی است.

تعبیر خواب پختن شوربا

اگر در خواب ببینید ظرفی شوربا پخته اید و در دست دارید و یا دیگری برای شما یخته و آورده است، اما همین که می خواهید بخورید عاملی سبب می شود که ظرف بیفتند و بشکند و شوربا بر زمین بریزد، این خواب گویای آن است که به نعمت می رسید، ولی درست در وقت کامیابی حادثه ای اتفاق می افتد که نعمت از دست می رود و تاسف و اندوه و غم و غصه به جای می ماند.

  • در چنین خوابی شکستن ظرف نیز خود تعبیری دارد که چون محور خواب نیست، بی تاثیر می ماند.

تعبیر خواب پختن شوربای سفت شده

اگر در خواب ببینید شوربایی پخته اید، اما وقتی در دیگ را بر می دارید می بینید سفت شده و یا دیگری برای شما آورده؛ همین که می خواهید بخورید، ملاحظه می کنید غیرقابل خوردن شده است، این خواب نشان دهنده آن است که نمی توانید از خیرات و نعماتی که به دست می آورید، بهره بگیرید و سود ببرید.

اگر در خواب ببینید شوربایی دارید که شور است و یا زیاد ترش شده، خوب نیست؛ زیرا از غم و اندوه خبر می دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب