ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شهد

تعبیر خواب شهد

تعبیر خواب شهد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شهد همان انگبین است که در حرف الف نوشته شده است.

معبران در مورد شهد و یا شربت غلیظ معتقدند که علم و دانش است و بهره ای می باشد که انسان از خرد و دانایی خویش می برد.

داستانی زیبا از تعبیر خواب شهد

نقل است که عالم فرزانه ای در خواب دید در حوضی از شهد و عسل افتاده و هرچه دست و پا می زند، نمی تواند خویشتن را از آن مهلکه برهاند.

چند روز بعد از شبی که خواب دیده بود، فرمانروای آن منطقه به دنبالش فرستاد که بیا به فرزندان من درس بده. او ناگزیر رفت و به تعلیم فرزندان سلطان و وزیران پرداخت اما یک روز در تفسیر یکی از آیات قرآن چیزی گفت که به ذوق و سلیقه سلطان خوش نیامد.

بچه به پدر خویش گفتند و وزیران به اطلاع سلطان رسانیدند و او خشمگین شد و عالم فرزانه را به شلاق بست و به زندان فرستاد.

عالم فرزانه در زندان با یک هم زنجیر که معبر بود، آشنا شد و چون دانست آن مرد معبر است، خواب آن شب خود را باز گفت و تعبیر خواست.

تعبیر خواب شهد عالم فرزانه

زندانی خوابگذار به او گفت: – شهد و انگبین در خواب بهره ای است که از علم و دانش نصیب فرزانه ای چون تو می شود.
و چون معبر خواست بقیه سخنانش را تمام کند، عالم دانشمند گفت: نگو که دانستم. چه خوب شد که آن شب در عالم خواب در حوض انگبین خفه نشدم.

تعبیر کلی خواب انگبین

چنین است که معبران علم و دانش را در خواب شهد و انگبین دانسته اند و چنانچه در خواب خود ببینیم ظرفی شهد داریم و می خوریم، از علم و دانش بهره مند می شویم.

تعبیر خواب شهد گرفتن از دیگری

اگر در خواب ببینیم از کسی شهد می گیریم و مینوشیم، از علم او سود می بریم و تمتع می گیریم.

  • اگر در خواب ما به کسی شهد بدهیم، این اوست که از علم و دانش ما بهره مند می گردد.

این خواب برای زنان و مردان تعبیر یکسان دارد.

  • اما اگر انسان کم دانش و یا بیسوادی این خواب را ببیند، شهد برای او بهره است. سود مادی است.
  • اگر زن شوهرداری ببیند، شهد فرزند دختر است.
  • چنانچه زن بارداری در خواب ببینید شهد می پزد و آماده می کند، بی تردید دختر می آورد و آن دختر زیبا خواهد بود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب